Yêu thích
Xem thêm
I was following the Tôi đang đi theo I was following the pack Tôi đang đi theo một nhóm người All swallowed in their coats Tất cả đều ẩn mình trong những chiếc áo khoác của họ With scarves of red tied 'round their throats Với chiếc khăn choàng đỏ buộc quanh cổ họ To keep their little heads Để giữ cho những cái đầu nhỏ From fallin' in the snow Khỏi ngã xuống tuyết trắng And I turned 'round and there you go Và khi tôi ngoảnh đầu lại, bạn đã xảy chuyện And, Michael, you would fall Và, Michael, bạn đã ngã And turn the white snow red as strawberries Và khiến cho tuyết trắng chuyển sang màu đỏ như những quả dâu tây In the summertime Trong tiết trời mùa hè I was following the pack Tôi đang đi theo một nhóm người All swallowed in their coats Tất cả đều ẩn mình trong những chiếc áo khoác của họ With scarves of red tied 'round their throats Với chiếc khăn choàng đỏ buộc quanh cổ họ To keep their little heads Để giữ cho những cái đầu nhỏ From fallin' in the snow Khỏi ngã xuống tuyết trắng And I turned 'round and there you go Và khi tôi ngoảnh đầu lại, bạn đã xảy chuyện And, Michael, you would fall Và, Michael, bạn đã ngã And turn the white snow red as strawberries Và khiến cho tuyết trắng chuyển sang màu đỏ như những quả dâu tây In the summertime Trong tiết trời mùa hè I was following the pack Tôi đang đi theo một nhóm người All swallowed in their coats Tất cả đều ẩn mình trong những chiếc áo khoác của họ With scarves of red tied 'round their throats Với chiếc khăn choàng đỏ buộc quanh cổ họ To keep their little heads Để giữ cho những cái đầu nhỏ From fallin' in the snow Khỏi ngã xuống tuyết trắng And I turned 'round and there you go Và khi tôi ngoảnh đầu lại, bạn đã xảy chuyện And, Michael, you would fall Và, Michael, bạn đã ngã And turn the white snow red as strawberries Và khiến cho tuyết trắng chuyển sang màu đỏ như những quả dâu tây In the summertime Trong tiết trời mùa hè

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

White Winter Hymnal

Pentatonix

Pentatonix

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Pentatonix is an American a cappella group from Arlington, Texas consisting of five vocalists: Avi Kaplan, Scott Hoying, Kirstin Maldonado, Kevin Olusola, and Mitch Grassi. Their work, which is mostly in the pop style, consists of covers of existing songs, sometimes in the form of medleys, along with their original material. Their music is defined by their own arrangement style, tight vocal harmonies, extensive vocal riffing, deep and steady vocal basslines, and a diverse range of vocal percussion and beatboxing.

Xem thêm
Bình luận