Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
What I got to do to make you love me? Anh phải làm gì để em yêu anh? What I got to do to make you care? Anh phải làm gì để em quan tâm đến anh? What do I do when lightning strikes me? Anh phải làm thế nào đây khi sấm chớp ập tới anh? And I wake to find that you're not there? Và tỉnh dậy để thấy rằng em không còn ở đây? What I got to do to make you want me? Anh phải làm gì để em cần anh? What I got to do to be heard? Anh phải làm sao để được em lắng nghe? What do I say when it's all over? Anh phải nói sao khi mọi chuyện đã kết thúc? Sorry seems to be the hardest word Xin lỗi với anh dường như là lời khó nói nhất It's sad, so sad Thật buồn, quá buồn It's a sad, sad situation Đó là một tình cảnh thật đáng buồn And it's getting more and more absurd Và ngày càng trở nên vô lý hơn It's sad, so sad Thật buồn, quá buồn Why can't we talk it over? Tại sao chúng ta không thể bàn bạc lại chuyện này? Oh it seems to me Ôi có lẽ với anh That sorry seems to be the hardest word Thì xin lỗi dường như là lời khó nói nhất What do I do to make you want me? Anh phải làm gì để em cần anh? What I got to do to be heard? Anh phải làm sao để được em lắng nghe? What do I say when it's all over? Anh phải nói sao khi mọi chuyện đã kết thúc? Sorry seems to be the hardest word Xin lỗi với anh dường như là lời khó nói nhất It's sad, so sad Thật buồn, quá buồn It's a sad, sad situation Đó là một tình cảnh thật đáng buồn And it's getting more and more absurd Và ngày càng trở nên vô lý hơn It's sad, so sad Thật buồn, quá buồn Why can't we talk it over? Tại sao chúng ta không thể bàn bạc lại chuyện này? Oh it seems to me Ôi có lẽ với anh That sorry seems to be the hardest word Thì xin lỗi dường như là lời khó nói nhất What I got to do to make you love me? Anh phải làm gì để em yêu anh? What I got to do to be heard? Anh phải làm sao để được em lắng nghe? What do I do when lightning strikes me? Anh phải làm thế nào đây khi sấm chớp ập tới anh? What have I got to do? Anh phải làm gì? When sorry seems to be the hardest word Khi xin lỗi dường như là lời khó nói nhất

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.