Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Hello, it's me Xin chào, là em đây I was wondering if after all these years Em đã tự hỏi rằng suốt ngần ấy năm đã qua You'd like to meet to go over everything Liệu có khi nào anh muốn gặp nhau để ôn lại tất cả They say that time's supposed to heal, ya Người ta nói thời gian có thể xoa dịu tất cả But I ain't done much healing Nhưng với em mọi thứ vẫn chưa thể lành lặn Hello, can you hear me? Xin chào, anh có nghe thấy em nói không? I'm in California dreaming about who we used to be Ở California, em đang mơ về chúng ta của ngày ấy. When we were younger and free Khi ấy chúng ta còn trẻ và chẳng có gì ràng buộc I've forgotten how it felt before the world fell at our feet Em đã quên chúng ta thế nào trước khi thế giới đổ sụp dưới chân mình There's such a difference between us Giữa hai chúng ta có sự khác biệt And a million miles Và cách xa nhau vạn dặm. Hello from the other side Một lời chào từ đầu dây bên kia I must have called a thousand times Em hẳn đã gọi cho anh hàng ngàn lần To tell you I'm sorry for everything that I've done Để nói rằng em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm But when I call you never seem to be home Nhưng mỗi lần gọi dường như anh đều không ở nhà Hello from the outside Một cuộc gọi từ đầu dây bên kia At least I can say that I've tried Chí ít em có thể nói rằng em đã cố gắng gọi cho anh To tell you I'm sorry for breaking your heart Để xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim anh But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore Nhưng có lẽ những điều đó giờ chỉ là vô nghĩa, anh đã chẳng còn chịu tổn thương nào Hello, how are you? Xin chào, anh có khỏe không? It's so typical of me to talk about myself Thật là bình thường nếu em gọi để kể về bản thân mình I'm sorry I hope that you're well Em chỉ muốn nói lời xin lỗi và mong anh vẫn ổn Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? Anh đã từng rời khỏi thành phố này, nơi chưa từng có chuyện gì xảy ra? And it's no secret Đã quá rõ ràng That the both of us are running out of time Khi cả hai ta đều đang dần hết thời gian So hello from the other side (other side) Một cuộc gọi từ đầu dây bên kia I must have called a thousand times (a thousand times) Em hẳn đã gọi cho anh hàng ngàn lần To tell you I'm sorry for everything that I've done Để nói rằng em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm But when I call you never seem to be home Nhưng mỗi lần gọi dường như anh đều không ở nhà Hello from the outside (outside) Một lời chào từ đầu dây bên kia At least I can say that I've tried (I've tried) Chí ít em có thể nói rằng em đã cố gắng gọi cho anh To tell you I'm sorry for breaking your heart Để xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim anh But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore, ooh.. Nhưng có lẽ những điều đó giờ chỉ là vô nghĩa, anh đã chẳng còn chịu tổn thương nào Ooh, anymore Đã không còn nữa Anymore, ooh Đã hết thật rồi Hello from the other side (other side) Một lời chào từ đầu dây bên kia I must have called a thousand times (a thousand times) Em hẳn đã gọi cho anh hàng ngàn lần To tell you I'm sorry for everything that I've done Để nói rằng em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm But when I call you never seem to be home Nhưng mỗi lần gọi dường như anh đều không ở nhà Hello from the outside (outside) Một cuộc gọi từ đầu dây bên kia At least I can say that I've tried (I've tried ) Chí ít em có thể nói rằng em đã cố gắng gọi cho anh To tell you I'm sorry for breaking your heart Để xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim anh But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore Nhưng có lẽ những điều đó giờ chỉ là vô nghĩa, anh đã chẳng còn chịu tổn thương nào.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.