Yêu thích
Xem thêm
Poetry in your body Cơ thể anh tựa một chất thơ You got it in every way Anh thể hiện nó theo mọi phương diện And can't you see it's you I'm watching? Anh không nhận ra rằng em đang ngắm nhìn anh sao? I am hot for you in every way Em sẽ vì anh mà thể hiện nét quyến rũ theo mọi khía cạnh And turn around, let me see you Và xoay tròn đi nào, hãy để em nhìn ngắm anh Wanna free you with my rhythm Thật muốn quyến rũ anh với từng giai điệu của riêng em I know you can't get enough Em biết là anh không cảm thấy thế là đủ đâu When I turn up with my rhythm Khi mà em tiến đến với giai điệu của mình Your body's poetry, speak to me Cơ thể anh thật tuyệt mỹ mà, hãy nói với em đi Won't you let me be your rhythm tonight? Anh không để em trở thành giai điệu của anh đêm nay sao? (Move your body, move your body) (Hãy nhảy đi anh, lắc lư cơ thể của mình đi) I wanna feel your muse, to my music Em muốn cảm nhận được hồn thơ của anh trong âm nhạc của em And let me be your rhythm tonight Và hãy để em trở thành giai điệu của anh đêm nay (Move your body, move your body) (Hãy nhảy đi anh, lắc lư cơ thể của mình đi) Your body's poetry speak to me Cơ thể anh thật tuyệt mỹ mà, hãy nói với em đi Won't you let me be your rhythm tonight? Anh không để em trở thành giai điệu của anh đêm nay sao? (Move your body, move your body) (Hãy nhảy đi anh, lắc lư cơ thể của mình đi) I wanna feel your muse, to my music Em muốn cảm nhận được hồn thơ của anh trong âm nhạc của em And let me be your rhythm tonight Và hãy để em trở thành giai điệu của anh đêm nay (Move your body, move, move your body) (Hãy nhảy đi anh, lắc lư cơ thể của mình đi) Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh Poetry in your body Cơ thể anh là một chất thơ Got me started Khiến em muốn bắt đầu mọi thứ May it never end Khi mà không có vẻ sẽ kết thúc Feel my rhythm in your system Hãy cảm nhận giai điệu của em trong anh This is living, I'm your only friend Đây chính là cuộc sống, em là người bạn duy nhất của anh Feel the beat in your chest Hãy cảm nhận giai điệu từ trong lồng ngực Beat your chest like an animal Rồi vỗ ngực mình như một con thú Free the beast from it's cage Hãy thả con quái thú ra khỏi trong lồng Free the rage like an animal Hãy nổi cơn thịnh nộ như một con thú Your body's poetry, speak to me Cơ thể anh thật tuyệt mỹ mà, hãy nói với em đi Won't you let me be your rhythm tonight? Anh không để em trở thành giai điệu của anh đêm nay sao? (Move your body, move your body) (Hãy nhảy đi anh, lắc lư cơ thể của mình đi) I wanna feel your muse, to my music Em muốn cảm nhận được hồn thơ của anh trong âm nhạc của em And let me be your rhythm tonight Và hãy để em trở thành giai điệu của anh đêm nay (Move your body, move your body) (Hãy nhảy đi anh, lắc lư cơ thể của mình đi) Your body's poetry speak to me Cơ thể anh thật tuyệt mỹ mà, hãy nói với em đi Won't you let me be your rhythm tonight? Anh không để em trở thành giai điệu của anh đêm nay sao? (Move your body, move your body) (Hãy nhảy đi anh, lắc lư cơ thể của mình đi) I wanna feel your muse, to my music Em muốn cảm nhận được hồn thơ của anh trong âm nhạc của em And let me be your rhythm tonight Và hãy để em trở thành giai điệu của anh đêm nay (Move your body, move, move your body) (Hãy nhảy đi anh, lắc lư cơ thể của mình đi) (Move your body) (Hãy nhảy đi anh) Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh Your body's poetry, move your body for me Cơ thể anh là một chất thơ, hãy lắc lư vì em đi. (Chorus) (Điệp khúc)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Move your body

Sia

Sia

Quan tâm

Cấp độ: Nâng cao

Giới thiệu về ca sĩ

Sia Kate Isobelle Furler (born 18 December 1975), referred to mononymously as Sia (/ˈsiːə/), is an Australian singer and songwriter. She started her career as a singer in the local Adelaide acid jazz band Crisp in the mid-1990s. In 1997, when Crisp disbanded, she released her debut studio album titled OnlySee on Flavoured Records in Australia. Following the event, she moved to London, England, and provided lead vocals for British duo Zero 7.

Xem thêm
Bình luận