Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oh, the weather outside is frightful Ôi, thời tiết ngoài trời thật là kinh khủng But the fire is so delightful Nhưng ngọn lửa kia thật thú vị And since we've no place to go Và bởi chúng ta chẳng còn nơi nào để đi Let it snow, let it snow, let it snow Thôi cứ để tuyết rơi, để tuyết rơi, để tuyết rơi It doesn't show signs of stopping Tuyết chẳng có dấu hiệu ngừng rơi So I brought some corn for popping Vì vậy tôi mang chút bắp ra rang The lights are turned way down low Những ánh đèn đang tắt dần Let it snow, let it snow, let it snow Thôi cứ để tuyết rơi, để tuyết rơi, để tuyết rơi When we finally kiss good-night Khi chúng ta cuối cùng cũng hôn chúc nhau ngủ ngon How I'll hate going out in the storm Phải ra ngoài trong cơn bão thật đáng ghét But if you really hold me tight Nhưng nếu người thực sự muốn ôm tôi thật chặt All the way home I'll be warm Trên mọi nẻo đường về tôi sẽ được sưởi ấm The fire is slowly dying Ngọn lửa cũng đang dần tàn lụi And, my dear, we're still good-bye-ing Và người yêu dấu, chúng ta vẫn đang chào tạm biệt But as long as you love me so Nhưng chỉ cần người yêu tôi thật nhiều Let it snow, let it snow, let it snow Thôi cứ để tuyết rơi, để tuyết rơi, để tuyết rơi When we finally kiss good-night Khi chúng ta cuối cùng cũng hôn chúc nhau ngủ ngon How I'll hate going out in the storm Phải ra ngoài trong cơn bão thật đáng ghét But if you really hold me tight Nhưng nếu người thực sự muốn ôm tôi thật chặt All the way home I'll be warm Trên mọi nẻo đường về tôi sẽ được sưởi ấm Oh, the weather outside is frightful Ôi, thời tiết ngoài trời thật là kinh khủng But the fire is so delightful Nhưng ngọn lửa kia thật thú vị And since we've no place to go Và bởi chúng ta chẳng còn nơi nào để đi Let it snow, let it snow, let it snow Thôi cứ để tuyết rơi, để tuyết rơi, để tuyết rơi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.