Yêu thích
Xem thêm
As long as star shine down from Heaven Chỉ cần những vì sao vẫn còn toả sáng từ Thiên Đàng And the rivers run into the sea Và những dòng sông vẫn chảy ra đại dương Till the end of time forever Mãi mãi cho đến khi thời gian ngừng trôi You're the only love I'll need Ngài vẫn là tình yêu duy nhất con cần In my life you're all that matters Ngài là tất cả của cuộc đời con In my eyes the only truth I see Ngài là niềm tin duy nhất hiện hữu trong đôi mắt con When my hopes and dreams have shattered Khi những hy vọng và ước mơ của con tan vỡ You're the one that's there for me Thì Ngài chính là Người duy nhất bên cạnh che chở con When I found you I was blessed Ngài luôn ban phước cho con khi con tìm kiếm Ngài And I will never leave you, I need you Và con sẽ không bao giờ rời bỏ Ngài, con cần Ngài Imagine me without you Tưởng tượng đến lúc con không có Ngài ở bên I'd be lost and so confused Con sẽ trở nên lạc lối và vô cùng bối rối I wouldn't last a day, I'd be afraid Con không thể sống nổi một ngày, con sẽ lo sợ Without you there to see me through Nếu Ngài không ở bên và dõi theo con Imagine me without you Tưởng tượng đến lúc con không có Ngài ở bên Lord, you know it's just impossible Chúa ơi, Ngài biết đó là điều không thể Because of you it's all brand new Bởi vì có Ngài mà cuộc sống của con đã hoàn toàn đổi mới My life is now worthwhile Giờ đây cuộc sống của con thật ý nghĩa I can't imagine me without you Con không thể tưởng tượng đến lúc con không có Ngài ở bên When you caught me I was falling Khi con vấp ngã Ngài đã nâng đỡ con dậy Your love lifted me back on my feet Tình yêu của Ngài tiếp thêm sức mạnh cho con bước tiếp It was like you heard my calling Cũng như khi Ngài nghe tiếng con cầu xin And you rushed to set me free Và Ngài đã nhanh chóng đến giúp đỡ con When I found you I was blessed Ngài luôn ban phước cho con khi con tìm kiếm Ngài And I will never leave you, I need you Và con sẽ không bao giờ rời bỏ Ngài, con cần Ngài Imagine me without you Tưởng tượng đến lúc con không có Ngài ở bên I'd be lost and so confused Con sẽ trở nên lạc lối và vô cùng bối rối I wouldn't last a day, I'd be afraid Con sợ rằng mình sẽ không thể sống nổi một ngày Without you there to see me through Nếu Ngài không ở bên và dõi theo con Imagine me without you Tưởng tượng đến lúc con không có Ngài ở bên Lord, you know it's just impossible Chúa ơi, Ngài biết đó là điều không thể Because of you it's all brand new Bởi vì có Ngài mà cuộc sống của con đã hoàn toàn đổi mới My life is now worthwhile Giờ đây cuộc sống của con thật ý nghĩa I can't imagine me without you Con không thể tưởng tượng nếu con không có Ngài When I found you I was blessed Ngài luôn ban phước cho con khi con tìm kiếm Ngài And I will never leave you I need you Và con sẽ không bao giờ rời bỏ Ngài, con cần Ngài Imagine me without you Tưởng tượng đến lúc con không có Ngài ở bên I'd be lost and so confused Con sẽ trở nên lạc lối và vô cùng bối rối I wouldn't last a day, I'd be afraid Con sợ rằng mình sẽ không thể sống nổi một ngày Without you there to see me through Nếu Ngài không ở bên và dõi theo con Impossible Đó là điều không thể Because of you it's all brand new Bởi vì có Ngài mà cuộc sống của con đã hoàn toàn đổi mới My life is now worthwhile Giờ đây cuộc sống của con thật ý nghĩa I can't imagine me Con không thể tưởng tượng con sẽ như thế nào Without you Nếu con không có Ngài

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.