Yêu thích
Xem thêm
Come on, come on, turn the radio on Nào nhanh lên hãy bật radio lên It's Friday night and I won't be long Ngày cuối tuần đã đến và em sẽ nhanh thôi Gotta do my hair, I put my make up on Chăm chút lại mái tóc, em trang điểm It's Friday night and I won't be long Ngày cuối tuần đã đến và em sẽ nhanh thôi Til I hit the dance floor Đến khi quay cuồng trên sàn nhảy Hit the dance floor Quay cuồng trên sàn nhảy I got all I need Em có mọi thứ mình cần No I ain't got cash Không, em không có tiền But I got you baby Nhưng em đã có anh rồi anh yêu Baby I don't need dollar bills to have fun tonight Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay (I love cheap thrills) (Em thích những niềm vui nho nhỏ) Baby I don't need dollar bills to have fun tonight Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay (I love cheap thrills) (Em thích những niềm vui nho nhỏ) But I don't need no money Nhưng em không cần tiền As long as I can feel the beat Chỉ cần em có thể cảm nhận được điệu nhạc I don't need no money Em không cần tiền đâu As long as I keep dancing Chỉ cần em được tiếp tục nhảy múa Come on, come on, turn the radio on Nào nhanh lên hãy bật radio lên It's Saturday and I won't be long Ngày cuối tuần đã đến và em sẽ nhanh thôi Gotta paint my nails, put my high heels on Em sơn móng tay và đi giày cao gót It's Saturday and I won't be long Ngày cuối tuần đã đến và em sẽ nhanh thôi Til I hit the dance floor Đến khi quay cuồng trên sàn nhảy Hit the dance floor Quay cuồng trên sàn nhảy I got all I need Em có mọi thứ mình cần No I ain't got cash Nhưng không, em không có tiền But I got you baby Nhưng em đã có anh rồi anh yêu Baby I don't need dollar bills to have fun tonight Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay (I love cheap thrills) (Em thích những niềm vui nho nhỏ) Baby I don't need dollar bills to have fun tonight Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay (I love cheap thrills) (Em thích những niềm vui nho nhỏ) But I don't need no money Nhưng em không cần tiền As long as I can feel the beat Chỉ cần em có thể cảm nhận được điệu nhạc I don't need no money Em không cần tiền đâu As long as I keep dancing Chỉ cần em được tiếp tục nhảy múa (I love cheap thrills) (Em thích những niềm vui nho nhỏ) I don't need no money Em không cần tiền đâu As long as I can feel the beat Chỉ cần em có thể cảm nhận được điệu nhạc I don't need no money Em không cần tiền đâu As long as I keep dancing Chỉ cần em được tiếp tục nhảy múa Oh oh Oh oh Baby I don't need dollar bills to have fun tonight Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay (I love cheap thrills) (Em thích những niềm vui nho nhỏ) Baby I don't need dollar bills to have fun tonight Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay (I love cheap thrills) (Em thích những niềm vui nho nhỏ) I don't need no money Em không cần tiền As long as I can feel the beat Chỉ cần em có thể cảm nhận được điệu nhạc I don't need no money Em không cần tiền đâu As long as I keep dancing Chỉ cần em được tiếp tục nhảy múa La, la, la, la, la, la, la La, la, la, la, la, la, la (I love cheap thrills) (Em thích những niềm vui nho nhỏ) La, la, la, la, la, la, la La, la, la, la, la, la, la (I love cheap thrills) (Em thích những niềm vui nho nhỏ) La, la, la, la, la, la, la La, la, la, la, la, la, la (I love cheap thrills) (Em thích những niềm vui nho nhỏ)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Cheap Thrills

Sia

Sia

Quan tâm

Cấp độ: Nâng cao

Giới thiệu về ca sĩ

Sia Kate Isobelle Furler (born 18 December 1975), referred to mononymously as Sia (/ˈsiːə/), is an Australian singer and songwriter. She started her career as a singer in the local Adelaide acid jazz band Crisp in the mid-1990s. In 1997, when Crisp disbanded, she released her debut studio album titled OnlySee on Flavoured Records in Australia. Following the event, she moved to London, England, and provided lead vocals for British duo Zero 7.

Xem thêm
Bình luận