Yêu thích
Xem thêm
You're one in a million, oh Em là một trong hàng triệu người Now Giờ đây You're one in a million, oh Em là một trong hàng triệu người Sometimes love can hit you every day Đôi khi tình yêu có thể đến với em mỗi ngày Sometimes you can fall for everyone you see Đôi khi một ai đó em bắt gặp có thể làm em đắm say But only one can really make me stay Nhưng chỉ một người có thể giữ anh lại A sign from the sky Một dấu hiệu trên bầu trời kia Said to me Nói với anh rằng You're one in a million Em là một trong hàng triệu người You're once in a lifetime Nhưng em là duy nhất trong cuộc đời You made me discover one of the stars above us Em giúp anh khám phá ra một trong những vì sao trên bầu trời đôi ta You're one in a million Em là một trong hàng triệu người You're once in a lifetime Nhưng em là duy nhất trong cuộc đời You made me discover one of the stars above us Em giúp anh khám phá ra một trong những vì sao trên bầu trời đôi ta I've been looking for that special one Anh đang tìm kiếm người đặc biệt ấy And I've been searching for someone to give my love Và anh đang kiếm tìm một ai đó để trao trọn tình yêu And when I thought that all the hope was gone Và khi anh tưởng chừng mọi hy vọng đã vụt tắt A smile, there you were and I was gone Em xuất hiện với một nụ cười và anh đã đi mất I always will remember how I felt that day Anh sẽ mãi nhớ cảm xúc ngày đó A feeling indescribable to me, yeah Một cảm xúc không thể tả với anh I always knew there was an answer for my prayer Anh luôn biết rằng điều nguyện ước của mình đã có đáp án And you, you're the one for me Và em, người con gái duy nhất dành cho anh You're one in a million Em là một trong hàng triệu người You're once in a lifetime Nhưng em là duy nhất trong cuộc đời You made me discover one of the stars above us Em giúp anh khám phá ra một trong những vì sao trên bầu trời đôi ta You're one in a million Em là một trong hàng triệu người You're once in a lifetime Nhưng em là duy nhất trong cuộc đời You made me discover one of the stars above us Em giúp anh khám phá ra một trong những vì sao trên bầu trời đôi ta (You're one in a million) (Em là một trong hàng triệu người) (You're once in a lifetime) (Nhưng em là duy nhất trong cuộc đời) (You made me discover one of the stars above us) (Em giúp anh khám phá ra một trong những vì sao trên bầu trời đôi ta) (You're one in a million) (Em là một trong hàng triệu người) (You're once in a lifetime) (Nhưng em là duy nhất trong cuộc đời) (You made me discover one of the stars above us) (Em giúp anh khám phá ra một trong những vì sao trên bầu trời đôi ta) In the beginning I was cool and everything was possible Lúc đầu anh tỏ ra thờ ơ và mọi thứ đều có thể xảy ra They tried to catch me but it was impossible Họ đã cố bắt lấy anh nhưng điều đó là không thể No one could hurt me it was my game Không một ai có thể làm anh tổn thương vì đó là cuộc chơi của anh Until I met you baby and you were the same Cho đến khi anh gặp em đó và em cũng vậy thôi And when you didn't want me I wanted you because Và khi em không cần anh, anh lại khao khát có em bởi vì The funny thing about it is I liked the show Điều tức cười là anh lại thích việc này I like it when its difficult Anh thích thú khi nó khó khăn I like it when its hard Anh thích thú khi nó gian khổ Then you know its worth it Để rồi em nhận ra giá trị của nó That you found your heart Và nhận ra con tim của mình (You're one in a million) (Em là một trong hàng triệu người) (You're once in a lifetime) (Nhưng em là duy nhất trong cuộc đời) (You made me discover one of the stars above us) (Em giúp anh khám phá ra một trong những vì sao trên bầu trời đôi ta) (You're one in a million) (Em là một trong hàng triệu người) (You're once in a lifetime) (Nhưng em là duy nhất trong cuộc đời) (You made me discover one of the stars above us) (Em giúp anh khám phá ra một trong những vì sao trên bầu trời đôi ta) You're one in a million Em là một trong hàng triệu người You're once in a lifetime Nhưng em là duy nhất trong cuộc đời You made me discover one of the stars above us Em giúp anh khám phá ra một trong những vì sao trên bầu trời đôi ta You're one in a million Em là một trong hàng triệu người You're once in a lifetime Nhưng em là duy nhất trong cuộc đời You made me discover one of the stars above us Em giúp anh khám phá ra một trong những vì sao trên bầu trời đôi ta You're one in a million, oh, you're one in a million Em là một trong hàng triệu người, oh, em là một trong hàng triệu người

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

One In A Million

Bosson

Bosson

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Bosson is a Swedish singer-songwriter. He first gained nationwide fame in Sweden when he imitated Michael Jackson in the first season of Sikta mot stjärnorna, performing "Black or White" and winning his semi-final.His big break as a solo artist came when composing and performing the song "One in a Million" from the album One in a Million which became a Top 10 hit in Europe and Asia in 2000 and 2001, which also appeared in the movie Miss Congeniality. He wrote it to his then girlfriend Jessica Olérs, Miss Sweden 1998, and was nominated for a Golden Globe.

Xem thêm
Bình luận