Yêu thích
Xem thêm
Clipped wings, I was a broken thing Bị cắt đôi cánh, tôi như một thứ đồ bỏ đi Had a voice, had a voice but I could not sing Có giọng hát nhưng lại không thể hát được You would wind me down Bạn sẽ giúp tôi thả lỏng chứ I struggled on the ground Tôi vùng vẫy đấu tranh trên mặt đất So lost, the line had been crossed Lạc lối, đánh mất đi chính mình Had a voice, had a voice but I could not talk Có giọng nói nhưng chẳng thể nói được You held me down Bạn ngăn tôi lại I struggle to fly now Còn tôi thì đấu tranh để được bay đi But there's a scream inside that we all try to hide Nhưng có một tiếng gào thét trong mỗi chúng ta mà ta luôn cố gắng che giấu We hold on so tight, we cannot deny Chúng ta luôn giữ chặt nó trong lòng, không thể chối bỏ nó Eats us alive, oh it eats us alive Nó dần ăn mòn chúng ta Yes, there's a scream inside that we all try to hide Đúng vậy, có một tiếng gào thét trong mỗi chúng ta mà ta luôn cố gắng che giấu We hold on so tight, but I don't wanna die, no Chúng ta luôn giữ chặt nó trong lòng, nhưng tôi không muốn chết, không I don't wanna die, I don't wanna die Tôi không muốn chết, không muốn chết đi And I don't care if I sing off key Tôi không quan tâm mình có hát lạc điệu hay không I find myself in my melodies Tôi tìm thấy chính mình trong những giai điệu của tôi I sing for love, I sing for me Tôi hát cho tình yêu, cho bản thân tôi I shout it out like a bird set free Tôi hát vang vọng như con chim được sổ lồng No I don't care if I sing off key Tôi không quan tâm mình có hát lạc điệu hay không I find myself in my melodies Tôi tìm thấy chính mình trong những giai điệu của tôi I sing for love, I sing for me Tôi hát cho tình yêu, cho bản thân tôi I'll shout it out like a bird set free Tôi hát vang vọng như con chim được sổ lồng Now I fly, hit the high notes Giờ tôi sải cánh bay, hát vang đến những nốt cao I have a voice, have a voice, hear me roar tonight Tôi có giọng nói rồi, hãy nghe tôi gào thét đêm nay You held me down Bạn ngăn tôi lại But I fought back loud Nhưng tôi đã chống trả lại Cause there's a scream inside that we all try to hide Vì có một tiếng gào thét trong mỗi chúng ta mà ta luôn cố gắng che giấu We hold on so tight, we cannot deny Chúng ta luôn giữ chặt nó trong lòng, không thể chối bỏ nó Eats us alive, oh it eats us alive Nó dần ăn mòn chúng ta Yes, there's a scream inside that we all try to hide Đúng vậy, có một tiếng gào thét trong mỗi chúng ta mà ta luôn cố gắng che giấu We hold on so tight, but I don't wanna die, no Chúng ta luôn giữ chặt nó trong lòng, nhưng tôi không muốn chết, không I don't wanna die, I don't wanna die Tôi không muốn chết, không muốn chết đi And I don't care if I sing off key Tôi không quan tâm mình có hát lạc điệu hay không I find myself in my melodies Tôi tìm thấy chính mình trong những giai điệu của tôi I sing for love, I sing for me Tôi hát cho tình yêu, cho bản thân tôi I shout it out like a bird set free Tôi hát vang vọng như con chim được sổ lồng No I don't care if I sing off key Tôi không quan tâm mình có hát lạc điệu hay không I find myself in my melodies Tôi tìm thấy chính mình trong những giai điệu của tôi I sing for love, I sing for me Tôi hát cho tình yêu, cho bản thân tôi I'll shout it out like a bird set free Tôi hát vang vọng như con chim được sổ lồng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Bird Set Free

Sia

Sia

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Sia Kate Isobelle Furler (born 18 December 1975), referred to mononymously as Sia (/ˈsiːə/), is an Australian singer and songwriter. She started her career as a singer in the local Adelaide acid jazz band Crisp in the mid-1990s. In 1997, when Crisp disbanded, she released her debut studio album titled OnlySee on Flavoured Records in Australia. Following the event, she moved to London, England, and provided lead vocals for British duo Zero 7.

Xem thêm
Bình luận