Yêu thích
Xem thêm
I'll smile, I know what it takes to fool this town Tôi sẽ mỉm cười, tôi biết điều đó có thể lừa gạt được mọi người I'll do it 'til the sun goes down Tôi sẽ làm điều đó đến khi bóng dần tà And all through the night time Và hoàn toàn xuyên qua màn đêm Oh yeah Oh yeah Oh, yeah, I'll tell you what you want to hear Oh, yeah, tôi sẽ nói cho bạn điều bạn muốn nghe Keep my sunglasses on while I shed a tear Tôi giấu đi những giọt nước mắt sau lớp kính râm It's never the right time Nó chẳng bao giờ là thời điểm đúng Yeah, yeah... Yeah, yeah... I'll put my armor on, Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp Show you how strong I am Cho bạn thấy cách tôi mạnh mẽ như nào I'll put my armor on, Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp I'll show you that I am Cho bạn thấy cách tôi là ai I'm unstoppable Tôi không thể dừng lại I'm a Porsche with no brakes Tôi là một chiếc Porsche không phanh I'm invincible Tôi không thể bị đánh bại Yeah, I win every single game Yeah, tôi chiến thắng mọi cuộc chơi I'm so powerful Tôi đầy sức mạnh I don't need batteries to play Tôi không cần pin để chạy I'm so confident Tôi thật tự tin I'm unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại I'm unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại I break down, only alone I will cry out loud Tuyệt vọng, chỉ có một mình tôi sẽ hét lên thật lớn You'll never see what's hiding out Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy điều gì đang che đậy bên ngoài Hiding out deep down Che đậy bên ngoài chìm sâu xuống, yeah, yeah yeah, yeah yeah, yeah I know I've heard that to let your feelings show Tôi biết tôi đã nghe rằng hãy để cảm xúc của bạn bộc lộ ra Is the only way to make friendships grow Là cách duy nhất để khiến cho tình bạn phát triển But I'm too afraid now Nhưng giờ tôi cũng rất sợ, yeah, yeah Yeah, yeah... Yeah, yeah... I'll put my armor on, Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp Show you how strong I am Cho bạn thấy cách tôi mạnh mẽ như nào I'll put my armor on, Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp I'll show you that I am Cho bạn thấy cách tôi là ai I'm unstoppable tôi không thể ngừng lại I'm a Porsche with no brakes Tôi là một chiếc Porsche không phanh I'm invincible Tôi không thể bị đánh bại Yeah, I win every single game Yeah, tôi chiến thắng mọi cuộc chơi I'm so powerful Tôi đầy sức mạnh I don't need batteries to play Tôi không cần pin để chạy I'm so confident Tôi thật tự tin I'm unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại I'm unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại I'll put my armor on, Tôi khoác lên mình chiếc áo giáp Show you how strong I am Cho bạn thấy cách tôi mạnh mẽ như nào I'll put my armor on, Tôi khoác lên mình chiếc áo giáp I'll show you that I am Cho bạn thấy cách tôi là ai I'm unstoppable Hôm nay tôi không thể chặn lại I'm a Porsche with no brakes Tôi là một chiếc Porsche không phanh I'm invincible Tôi không thể bị đánh bại Yeah, I win every single game Yeah, tôi chiến thắng mọi cuộc chơi I'm so powerful Tôi đầy sức mạnh I don't need batteries to play Tôi không cần pin để chạy I'm so confident Tôi thật tự tin I'm unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại I'm unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại Unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại I'm unstoppable today Hôm nay tôi không thể chặn lại

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Unstoppable

Sia

Sia

Quan tâm

Cấp độ: Nâng cao

Giới thiệu về ca sĩ

Sia Kate Isobelle Furler (born 18 December 1975), referred to mononymously as Sia (/ˈsiːə/), is an Australian singer and songwriter. She started her career as a singer in the local Adelaide acid jazz band Crisp in the mid-1990s. In 1997, when Crisp disbanded, she released her debut studio album titled OnlySee on Flavoured Records in Australia. Following the event, she moved to London, England, and provided lead vocals for British duo Zero 7.

Xem thêm
Bình luận