Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Help me, it's like the walls are caving in Hãy cứu tôi,những bức tường tựa như đang sụp đổ Sometimes I feel like giving up Đôi khi tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả But I just can't Nhưng nào có thể It isn't in my blood Vì đó không phải con người tôi Laying on the bathroom floor, feeling nothing Nằm trên sàn nhà tắm, tôi thấy trống rỗng I'm overwhelmed and insecure, give me something Cảm xúc hỗn loạn và bất an, hãy cho tôi thứ gì I could take to ease my mind slowly Để tôi uống và xoa dịu tâm trí Just have a drink and you'll feel better "Cậu uống một ly rồi sẽ thấy khá hơn" Just take her home and you'll feel better "Cậu hãy đưa cô ấy về nhà rồi sẽ thấy khá hơn" Keep telling me that it gets better Cứ bảo rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn Does it ever? Nhưng liệu có thế không? Help me, it's like the walls are caving in Hãy cứu tôi,những bức tường tựa như đang sụp đổ Sometimes I feel like giving up Đôi khi tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả No medicine is strong enough Chẳng có liều thuốc nào đủ mạnh Someone help me Nên xin ai đó hãy giúp lấy tôi I'm crawling in my skin Bên trong tôi đang giằng xé Sometimes I feel like giving up Và đôi khi muốn buông xuôi tất cả But I just can't Nhưng nào có thể It isn't in my blood Vì đó không phải con người tôi Looking through my phone again feeling anxious Tôi lại lướt điện thoại mà lòng đầy lo lắng Afraid to be alone again, I hate this Sợ lần nữa phải cô đơn, tôi ghét phải cô đơn I'm trying to find a way to chill, can't breathe, oh Tôi cố tìm cách bình tâm nhưng chẳng thể nào thở nổi Is there somebody who could... Có ai đó có thể, xin hãy... Help me, it's like the walls are caving in Hãy cứu tôi,những bức tường tựa như đang sụp đổ Sometimes I feel like giving up Đôi khi tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả No medicine is strong enough Chẳng có liều thuốc nào đủ mạnh Someone help me Xin ai đó hãy giúp tôi I'm crawling in my skin Tôi tự dằn xé bản thân Sometimes I feel like giving up Và đôi khi muốn buông xuôi tất cả But I just can't Nhưng nào có thể It isn't in my blood Vì đó không phải con người tôi I need somebody now Tôi cần có ai đó ngay lúc này Someone to help me out Ai đó có thể cứu lấy tôi I need somebody now Tôi cần có ai đó ngay lúc này Help me, it's like the walls are caving in Hãy cứu lấy tôi,những bức tường tựa như đang sụp đổ Sometimes I feel like giving up Đôi khi tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả But I just can't Nhưng nào có thể It isn't in my blood Vì đó không phải con người tôi I need somebody now Tôi cần có ai đó ngay lúc này It isn't in my blood Vì đó không phải con người tôi I need somebody now Tôi cần có ai đó ngay lúc này It isn't in my blood Nhưng đó không phải là con người của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.