Yêu thích
Xem thêm
I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey Everest is only a mountain Everest cũng chỉ là một ngọn núi A pyramid is just a shape Kim tự tháp cũng chỉ là một kiểu hình dạng Doesn't have to hold you back Bạn không cần phải kìm nén Doesn't have to pin you down Không cần phải trói buộc mình Let your dreams take flight Hãy để giấc mơ của bạn chắp cánh And your heart ignite Và con tim bạn bừng cháy Did you know that it's true? Bạn không biết rằng đó là sự thật sao? Everything is possible Mọi thứ đều có thể There's nothing we can't do Không có gì mà chúng ta không thể làm It's a wild and beautiful fire Đó là ngọn lửa hoang dã và đẹp đẽ And I believe in you Và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey and I believe in you Tôi tin mà, hey và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey Don't be afraid to be who you are Đừng sợ rằng bạn đang là ai Just dream out and shout and follow the stars Hãy biết mơ mộng, hét to lên và theo chân những vì sao Forget about the past that it's over Hãy quên hết những chuyện đã qua đi We are the young ones, our way is forward Chúng ta còn trẻ, con đường chúng ta luôn tiến về phía trước Who keeps tabs on stupid mistakes? Ai lại kiểm soát mấy cái lỗi ngớ ngẩn chứ? We all mess up but that's just the way Chúng ta đều đã từng mắc sai lầm, nhưng đó là cách We learn how to get back up Để chúng ta học cách đứng dậy We learn how to turn the page Chúng ta học cách bước sang trang mới So we will let our dreams take flight Vậy nên hãy để ước mơ của chúng ta bay cao And our hearts ignite Và con tim ta bừng cháy Did you know that it's true? Bạn không biết rằng đó là sự thật sao? Everything is possible Mọi thứ đều có thể There's nothing we can't do Không có gì mà chúng ta không thể làm It's a wild and beautiful fire Đó là ngọn lửa hoang dã và đẹp đẽ And I believe in you Và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey and I believe in you Tôi tin mà, hey và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey Let your dreams take flight Hãy để giấc mơ của bạn chắp cánh And your heart ignite Và con tim bạn bừng cháy Did you know that it's true? Bạn không biết rằng đó là sự thật sao? That everything is possible Mọi thứ đều có thể There's nothing we can't do Không có gì mà chúng ta không thể làm It's a wild and beautiful fire Đó là ngọn lửa hoang dã và đẹp đẽ And I believe in you Và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin vào điều đó, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin vào điều đó, hey I believe, I believe, I believe, hey and I believe in you Tôi tin vào điều đó, hey và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin vào điều đó, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin vào điều đó, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin vào điều đó, hey I believe in you Tôi tin bạn mà I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin rằng...hey Everest is only a mountain Everest cũng chỉ là một ngọn núi A pyramid is just a shape Kim tự tháp cũng chỉ là một kiểu hình dạng Doesn't have to hold you back Bạn không cần phải kìm nén Doesn't have to pin you down Không cần phải trói buộc mình Let your dreams take flight Hãy để giấc mơ của bạn chắp cánh And your heart ignite Và con tim bạn bừng cháy Did you know that it's true? Bạn không biết rằng đó là sự thật sao? Everything is possible Mọi thứ đều có thể There's nothing we can't do Không có gì mà chúng ta không thể làm It's a wild and beautiful fire Đó là ngọn lửa hoang dã và đẹp đẽ And I believe in you Và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey and I believe in you Tôi tin mà, hey và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey Don't be afraid to be who you are Đừng sợ rằng bạn đang là ai Just dream out and shout and follow the stars Hãy biết mơ mộng, hét to lên và theo chân những vì sao Forget about the past that it's over Hãy quên hết những chuyện đã qua đi We are the young ones, our way is forward Chúng ta còn trẻ, con đường chúng ta luôn tiến về phía trước Who keeps tabs on stupid mistakes? Ai lại kiểm soát mấy cái lỗi ngớ ngẩn chứ? We all mess up but that's just the way Chúng ta đều đã từng mắc sai lầm, nhưng đó là cách We learn how to get back up Để chúng ta học cách đứng dậy We learn how to turn the page Chúng ta học cách bước sang trang mới So we will let our dreams take flight Vậy nên hãy để ước mơ của chúng ta bay cao And our hearts ignite Và con tim ta bừng cháy Did you know that it's true? Bạn không biết rằng đó là sự thật sao? Everything is possible Mọi thứ đều có thể There's nothing we can't do Không có gì mà chúng ta không thể làm It's a wild and beautiful fire Đó là ngọn lửa hoang dã và đẹp đẽ And I believe in you Và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey and I believe in you Tôi tin mà, hey và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin mà, hey Let your dreams take flight Hãy để giấc mơ của bạn chắp cánh And your heart ignite Và con tim bạn bừng cháy Did you know that it's true? Bạn không biết rằng đó là sự thật sao? That everything is possible Mọi thứ đều có thể There's nothing we can't do Không có gì mà chúng ta không thể làm It's a wild and beautiful fire Đó là ngọn lửa hoang dã và đẹp đẽ And I believe in you Và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin vào điều đó, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin vào điều đó, hey I believe, I believe, I believe, hey and I believe in you Tôi tin vào điều đó, hey và tôi tin vào bạn I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin vào điều đó, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin vào điều đó, hey I believe, I believe, I believe, hey Tôi tin vào điều đó, hey I believe in you Tôi tin bạn mà

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Believe

Shawn Mendes

Shawn Mendes

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Shawn Peter Raul Mendes (born August 8, 1998) is a Canadian singer-songwriter. He attracted a following in 2013, when he began posting song covers on the popular video sharing application Vine. The following year, he caught the attention of artist managers Andrew Gertler and Island Records A&R Ziggy Chareton, which led to him signing a deal with the record label. Mendes went on to release an EP and his debut studio album Handwritten, whose single "Stitches" reached the top 10 in the U.S. and Canada, and number one in the UK.

Xem thêm
Bình luận