Yêu thích
Xem thêm
I'm just listening to the clock go ticking Anh đang lắng nghe đồng hồ kêu tích tắc Lying waiting as the time goes by Nằm dài đợi thời gian trôi qua I think of you with every breath I take Anh nghĩ đến em trong từng hơi thở I need to feel your heartbeat next to mine Anh cần cảm nhận nhịp đập trái tim em bên cạnh anh You're all I see in everything Em là tất cả những gì anh thấy ở mọi thứ I just wanna hold you Anh chỉ muốn ôm em I just wanna kiss you Anh chỉ muốn hôn em I just wanna love you all my life Anh chỉ muốn yêu em cả cuộc đời anh I normally wouldn't say this, but I just can't contain it Thường thì anh sẽ không nói những điều này đâu nhưng anh không thể kìm nén được nữa I want you here forever, right here by my side Anh muốn em ở đây mãi mãi ngay bên cạnh anh All the fears you feel inside Tất cả những nỗi sợ hãi mà em cảm thấy And all the tears you cry Và tất cả những giọt nước mắt em khóc They're ending right here Những điều đó sẽ kết thúc ngay bây giờ I'll heal your heart and soul Anh sẽ chữa lành trái tim và tâm hồn em I'll keep you all so close Anh sẽ giữ em thật chặt Don’t worry; I'll never let you go Đừng lo lắng; Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh You're all I need Em là tất cả những gì anh cần You're everything Em là mọi thứ I just wanna hold you Anh chỉ muốn ôm em I just wanna kiss you Anh chỉ muốn hôn em I just wanna love you all my life Anh chỉ muốn yêu em cả cuộc đời anh I normally wouldn't say this, but I just can't contain it Thường thì anh sẽ không nói những điều này đâu nhưng anh không thể kìm nén được nữa I want you here forever right here by my side Anh muốn em ở đây mãi mãi ngay bên cạnh anh No one else will ever do Chẳng có ai khác làm như vậy đâu I got a stubborn heart for you Anh có một trái tim bướng bỉnh dành cho em Call me crazy but it's true Cứ gọi anh là điên đi vì đúng thế đấy I love you Anh yêu em I didn't think that it would be, you have made it clear to me Anh không nghĩ điều này sẽ xảy đến, em đã làm sáng tỏ điều ấy You're all I need Em là tất cả những gì anh cần I just wanna hold you Anh chỉ muốn ôm em I just wanna kiss you Anh chỉ muốn hôn em I just wanna love you all my life Anh chỉ muốn yêu em cả cuộc đời anh I normally wouldn't say this, but I just can't contain it Thường thì anh sẽ không nói những điều này đâu nhưng anh không thể kìm nén được nữa I want you here forever right here by my side Anh muốn em ở đây mãi mãi ngay bên cạnh anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

By My Side

David Choi

David Choi

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

David Choi (born March 22, 1986) is an American musician, member of K-Pop band BgA and YouTube video producer based in Los Angeles. Choi's original songs and pop covers have been heard on NBC, FOX, VH1, MTV, A&E, E!, Travel Channel, Style Network, PBS, Food Network, Disney, as well as in commercials internationally. He has worked with companies such as Kellogg's, Starburst, the American Cancer Society, General Electric, Samsung, J. C. Penney, and Asian online fashion and beauty retailer YesStyle.

Xem thêm
Bình luận