Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I wonder if I'm being real Tôi tự hỏi nếu tôi thật sự tồn tại Do I speak my truth or do I filter how I feel? Thì tôi có nói ra sự thật hay bộc lộ cảm xúc của mình không? I wonder, wouldn't it be nice Tôi tự hỏi, không phải sẽ rất tuyệt sao To live inside a world that isn't black and white? Khi sống trong một thế giới không chỉ có hai màu trắng và đen? I wonder what it's like to be my friends Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu trở thành bạn của tôi Hope that they don't think I forget about them Hy vọng rằng họ không nghĩ rằng tôi đã quên họ I wonder, I wonder Tôi tự hỏi, tự hỏi rằng Right before I close my eyes Ngay trước khi nhắm đôi mi lại The only thing that's on my mind Điều duy nhất hiện trong tâm trí tôi Been dreaming that you feel it, too Mơ ước rằng em cũng cảm nhận được điều đó I wonder what it's like to be loved by you, yeah Tôi tự hỏi rằng nếu có được tình yêu của em thì sẽ có cảm giác như thế nào I wonder what it's like Tôi tự hỏi nó sẽ ra sao I wonder what it's like to be loved by Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu được yêu I wonder why I'm so afraid Tôi tự hỏi rằng tại sao tôi lại lo sợ Of saying something wrong and never said I was a saint Sợ nói sai điều gì và tôi cũng chẳng nói mình là một vị thánh I wonder, when I cry into my hands Tôi tự hỏi, khi tôi khóc trong vòng tay mình I'm conditioned to feel like it makes me less of a man Tôi cảm tưởng như mình trở nên yếu đuối hơn And I wonder if some day you'll be by my side Và tôi tự hỏi nếu có em ở bên cạnh mình And tell me that the world will end up alright Và cho tôi biết thế giới sẽ bình yên I wonder, I wonder Tôi tự hỏi, tự hỏi rằng Right before I close my eyes Ngay trước khi nhắm đôi mi lại The only thing that's on my mind Điều duy nhất hiện trong tâm trí tôi Been dreaming that you feel it, too Mơ ước rằng em cũng cảm nhận được điều đó I wonder what it's like to be loved by you, yeah Tôi tự hỏi rằng nếu có được tình yêu của em thì sẽ có cảm giác như thế nào I wonder what it's like Tôi tự hỏi nó sẽ ra sao I wonder what it's like to be loved by you Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu được yêu I wonder what it's like to be loved by you, yeah Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu được em yêu I wonder what it's like to be loved by you Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu được em yêu I wonder what it's like to be loved by Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu được yêu Right before I close my eyes Ngay trước khi khép đôi mi lại The only thing that's on my mind Điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí tôi Been dreaming that you feel it too Mong rằng em cũng cảm nhận được điều đó I wonder what it's like to be loved by you Tôi tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu được em yêu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.