Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
My buddies think I'm on the lake Bạn bè nghĩ tôi đang ở bên hồ Boss thinks I've been sick for days Sếp chắc nghĩ tôi bị ốm mấy hôm nay And mama's probably on her way Còn mẹ tôi chắc đang trên đường đến đây 'Cause I ain't picked up the phone Bởi tôi đã không nhấc máy I've been a million places Tôi đã đi đến triệu nơi khác nhau But they're all up in my head Nhưng là triệu miền đất trong ký ức Over-drinking, overthinking ever since you left Tôi cứ mãi chìm trong cơn say và mong nhớ kể từ ngày em ra đi I've been gone, I've been gone Tôi đi xa rồi, tôi chẳng còn gì nữa I've been sittin' on the couch watching TV all day long Tôi cứ ngồi trên ghế dán mắt vào màn hình TV cả ngày dài All day long, I've been tryin' to figure out how a good thing went wrong Cả ngày dài chỉ ngồi tự vấn rốt cuộc là ta đã sai ở đâu Faster than that freight train, farther than that airplane Tôi đi nhanh hơn con tàu, đi xa hơn máy bay Sadder than a country song Buồn hơn cả một ca khúc nhạc đồng quê Headed down that highway, anywhere but my way Tôi lên đường cao tốc nhưng chẳng phải con đường tôi đi Ever since you moved on, I've been gone Vì kể từ lúc em bước tiếp thì tôi cũng đi mất rồi Took a trip down memory lane Tôi đi vào đại lộ ký ức Checked into hotel heartbreak Nhận phòng tại khách sạn niềm đau Passed rock bottom on the way Băng qua con đường đáy vực Without leaving my living room Mà không hề rời khỏi phòng khách của mình I've been a million places Tôi đã đi đến hàng triệu nơi khác nhau But they're all up in my head Nhưng là triệu miền trong ký ức Over-drinking, overthinking ever since you left Tôi chìm đắm trong men say và suy nghĩ từ ngày em ra đi I've been gone, I've been gone Tôi cũng đi theo em mất rồi I've been sittin' on the couch watching TV all day long Anh ngồi trên ghế xem truyền hình cả một ngày dài All day long, I've been tryin' to figure out how a good thing went wrong Cả ngày dài tự trách xem rốt cuộc mình sai ở đâu Faster than that freight train, farther than that airplane Tôi đi nhanh hơn cả đoàn tàu, xa hơn cả máy bay Sadder than a country song Buồn hơn cả một ca khúc nhạc đồng quê Headed down that highway, anywhere but my way Lên đường cao tốc, vô định chẳng đúng đường Ever since you moved on, I've been gone Vì kể từ khi em đi, anh đã đi mất rồi Yeah Yeah I've been gone Tôi đã ra đi rồi All the clothes are on the floor Quần áo vứt trên sàn nhà All the mail's by the door Thư từ để đầy ngoài cửa All the whiskey bottles in my bed Trên giường đầy vỏ rượu rỗng All the dishes in the sink Chén bát chất đầy trong bồn All the gas is in the tank Bình thì vẫn còn đầy xăng All the neighbors probably think I'm dead Có khi hàng xóm nghĩ tôi đã qua đời I've been gone, I've been gone Nhưng chỉ là tôi đã đi xa I've been sittin' on the couch watching TV all day long Chỉ là tôi ngồi xem TV cả một ngày dài All day long, I've been tryin' to figure out how a good thing went wrong Rồi tự trách bản thân sao chuyện lại ra nông nỗi Faster than that freight train, farther than that airplane Tôi đi nhanh hơn cả đoàn tàu, xa hơn cả máy bay Sadder than a country song Buồn hơn cả một ca khúc nhạc đồng quê Headed down that highway, anywhere but my way Tôi lên đường cao tốc nhưng chẳng đúng hướng cần đi Ever since you moved on, I've been gone (ooh, ooh) Vì kể từ khi em cất bước, tôi đã ra đi rồi I've been gone (ooh, ooh) Tôi đã ra đi rồi Gone Đi xa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.