Yêu thích
Xem thêm
It's hard to get a number Thật khó để có được số em It's hard to get that dance Thật khó để được khiêu vũ cùng em It's hard to talk a girl into ditching all her friends Thật khó để khuyên nàng từ bỏ bớt bạn bè It's hard to get that first kiss Thật khó để có được nụ hôn đầu ấy It's hard to make one fall Thật khó để khiến ai đó rung động It's hard to get the courage up to give her dad a call Thật khó để có đủ can đảm gọi điện thoại nói chuyện cùng bố cô ấy And if all that ain't hard enough Và nếu tất cả những điều ấy đều chưa đủ khó Try losing one Hãy thử cảm giác đánh mất cô ấy Try walking through the door of an empty house Thử bước qua cánh cửa một căn nhà trống Try staring at the wall pouring whiskey out Thử nhìn vào bức tường khi tay rót ly rượu whiskey Try living with knowing that you let her down Thử sống tiếp khi biết bản thân đã làm cô ấy thất vọng Try trying like hell not to think about Hãy thử cố gắng để không phải nghĩ đến That hurt in her eyes as she turned around Nỗi đau trong ánh mắt khi cô ấy quay đi If you think finding a girl you can't live without Nếu bạn nghĩ tìm được một cô gái quan trọng nhất trên đời Is the hardest thing you've ever done Là điều khó khăn nhất bạn từng làm Try losing one Thử đánh mất cô ấy xem sao It's hard to come home early Thật khó khi phải về nhà sớm When last call comes so late Khi cuộc gọi cuối cùng đến thật trễ Pride is hard to swallow Cái tôi khó mà dẹp bỏ And sorry's hard to say Và lời xin lỗi cũng thật khó nói ra And taking her for granted Còn xem thường cố gắng của cô ấy Is an easy thing to do Lại dễ dàng vô cùng And if you want to see the kind of hell Và nếu bạn muốn thử thấy địa ngục A girl can put you through Do một cô gái gây ra Try losing one Hãy thử cảm giác đánh mất cô ấy Try walking through the door of an empty house Thử bước qua cánh cửa một căn nhà trống Try staring at the wall pouring whiskey out Thử nhìn vào bức tường khi tay rót ly rượu whiskey Try living with knowing that you let her down Thử sống tiếp khi biết bản thân đã làm cô ấy thất vọng Try trying like hell not to think about Hãy thử cố gắng để không phải nghĩ đến That hurt in her eyes as she turned around Nỗi đau trong ánh mắt khi cô ấy quay đi If you think finding a girl you can't live without Nếu bạn nghĩ tìm được một cô gái quan trọng nhất trên đời Is the hardest thing you've ever done Là điều khó khăn nhất bạn từng làm Try losing one Thử đánh mất cô ấy xem sao Try missing her every night Thử nhớ thương cô ấy hàng đêm Holding on, barely getting by Cứ cố gắng sống lay lắt qua ngày A love like that it might be hard to find Một tình yêu như thế có lẽ khó tìm But try losing one Hãy thử cảm giác đánh mất cô ấy Try walking through the door of an empty house Thử bước qua cánh cửa một căn nhà trống Try staring at the wall pouring whiskey out Thử nhìn vào bức tường khi tay rót ly rượu whiskey Try living with knowing that you let her down Thử sống tiếp khi biết bản thân đã làm cô ấy thất vọng Try trying like hell not to think about Hãy thử cố gắng để không phải nghĩ đến That hurt in her eyes as she turned around Nỗi đau trong ánh mắt khi cô ấy quay đi If you think finding a girl you can't live without Nếu bạn nghĩ tìm được một cô gái quan trọng nhất trên đời Is the hardest thing you've ever done Là điều khó khăn nhất bạn từng làm Try losing one Thử đánh mất cô ấy xem sao

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Try Losing One

Tyler Braden

Tyler Braden

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Tyler Braden is an American singer and songwriter. He is also a former firefighter for the city named Nashville. Currently, he signed to Warner Music and 50 Egg Music for his projects.

He started making music during his work-life at the National Security. He often uploaded his soundtracks and music at Deezer. He decided to quit his job and pursue music as a career.

Currently, he has a youtube channel of his own. His music videos like Brother, Leave me, etc. has connected a huge number of audience. His song brother was uploaded in May 3, 2020. It has around 437 thousand views and 2.1 thousand viewers have liked his songs.

The song is based on the current pandemic situation. Being a country singer, his voice brings tears and makes you emotional. Moreover, the pictures slideshow in the song is quite heartwarming.

Xem thêm
Bình luận