You Are My Sunshine

Thể loại: Nhạc đồng quê Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát You Are My Sunshine. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

You are my sunshine
Anh là tia nắng của em
My only sunshine
Duy nhất của em mà thôi
You make me happy when skys are grey
Mỗi khi em buồn, anh luôn làm em vui vẻ
You'll never know, dear
Người yêu dấu, anh sẽ không bao giờ biết rằng
How much I love you
Em yêu anh nhiều đến nhường nào
Please don't take my sunshine away
Xin đừng mang tia nắng của em đi mất
The other night, dear
Anh à, vào một đêm nọ
When I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms
Em đã mơ thấy được ôm anh trong vòng tay khi em đang say giấc ngủ
When I awoke, dear, I was mistaken
Nhưng khi em tỉnh dậy, anh à, đó chỉ là một giấc mơ
So I hung my head and cried
Vì vậy em đã gục đầu òa khóc
You are my sunshine
Anh là tia nắng của em
My only sunshine
Chỉ dành cho em mà thôi
You make me happy when skies are grey
Mỗi khi em buồn, anh luôn làm em vui vẻ
You'll never know, dear
Người yêu dấu, anh sẽ không bao giờ biết rằng
How much I love you
Em yêu anh nhiều đến nhường nào
Please don't take my sunshine away
Xin đừng mang tia nắng của em đi mất
You are my sunshine
Anh là tia nắng của em
My only sunshine
Chỉ dành cho em mà thôi
You make me happy when skies are grey
Mỗi khi em buồn, anh luôn làm em vui vẻ
You'll never know, dear
Người yêu dấu, anh sẽ không bao giờ biết rằng
How much I love you
Em yêu anh nhiều đến nhường nào
Please don't take my sunshine away
Xin đừng mang tia nắng của em đi mất