Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Feelings, nothing more than feelings Xúc cảm, không điều gì hơn những xúc cảm Trying to forget my feelings of love Cố quên đi những cảm xúc tình yêu Tear drops rolling down on my face Nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi Trying to forget my feelings of love Cố quên đi những xúc cảm tình yêu Feelings, for all my life I'll feel it Xúc cảm, cả cuộc đời tôi sẽ cảm thấy điều đó I wish I've never met you, girl Tôi ước chi mình chả bao giờ gặp em You'll never come again Em sẽ chẳng bao giờ đến nữa Feelings, wo-o-o feelings Những xúc cảm, ôi, những xúc cảm Wo-o-o, feel you again in my arms Ôi, lại cảm nhận em trong vòng tay Feelings, feelings like I've never lost you Những xúc cảm như thể tôi chưa bao giờ mất em And feelings like I'll never have you Và những xúc cảm như tôi chưa bao giờ lại có em Again in my heart Trong tim mình Feelings, for all my life I'll feel it Xúc cảm, cả cuộc đời tôi sẽ cảm thấy điều đó I wish I've never met you, girl Tôi ước chi mình chả bao giờ gặp em You'll never come again Em sẽ chẳng bao giờ đến nữa Feelings, feelings like I've never lost you Những xúc cảm như thể tôi chưa bao giờ mất And feelings like I've never have you again in my life. Và những xúc cảm như tôi chưa bao giờ lại có em trong đời Feelings, wo-o-o feelings Những xúc cảm, ôi, những xúc cảm Again in my arms Có em trong vòng tay Feelings, wo-o-o feelings Những xúc cảm, ôi, những xúc cảm

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.