Yêu thích
Xem thêm
She's watching the taxi driver, he pulls away Cô ấy đang nhìn người tài xế, anh ta chuyển bánh She's been locked up inside her apartment a hundred days Đã một trăm ngày cô ấy tự giam mình trong nhà rồi She says, "Yeah, he's still coming, just a little bit late Cô ấy nói, "Anh ấy sắp đến rồi, chỉ trễ một chút thôi He got stuck at the laundromat washing his cape" "Anh ấy chắc đang bận giặt áo choàng ở tiệm giặt là" She's just watching the clouds roll by Cô ngắm nhìn những đám mây bay And they spell her name like Lois Lane Và chúng đánh vần tên cô như tên của Lois Lane And she smiles, oh the way she smiles Và cô ấy mỉm cười, ôi cái cách cô ấy mỉm cười She's talking to angels, counting the stars Cô ấy nói chuyện với những thiên thần, đếm những vì sao Making a wish on a passing car Ước một điều với chiếc xe vừa chạy qua She's dancing with strangers, falling apart Cô nhảy múa với những người lạ, gục ngã xuống Waiting for Superman to pick her up Chờ đợi Siêu nhân tới đỡ cô dậy In his arms, yeah, in his arms, yeah Trong vòng tay ấm áp của anh ấy Waiting for Superman Cô ấy đang đợi chờ Siêu nhân She's out on the corner trying to catch a glimpse Bước ra khỏi góc phố cố gắng liếc nhìn Nothing's making sense Nhưng mọi thứ thật mơ hồ She's been chasing an answer Đuổi theo câu trả lời cho chính cô A sign lost in the abyss, this Metropolis Một dấu hiệu đã mất trong vực thẳm tại thành phố Metropolis này She says Cô ấy nói "Yeah, he's still coming, just a little bit late "Anh ấy sắp đến rồi, chỉ trễ một chút thôi He got stuck at the Five and Dime saving the day" Anh ấy đang bận ghé qua Five and Dime để làm anh hùng" She says Cố ấy nói "If life was a movie, then it wouldn't end like this "Nếu cuộc sống là một bộ phim, thì nó sẽ không kết thúc như vậy Left without a kiss" Kết thúc mà không có một nụ hôn" Still, she smiles, oh, the way she smiles, yeah Cô vẫn mỉm cười, oh cái cách cô ấy cười She's talking to angels, counting the stars Cô ấy nói chuyện với những thiên thần, đếm những vì sao Making a wish on a passing car Ước một điều với chiếc xe vừa chạy qua She's dancing with strangers, she's falling apart Cô nhảy múa với những người lạ, gục ngã xuống Waiting for Superman to pick her up Chờ đợi Siêu nhân tới đỡ cô dậy In his arms, yeah, in his arms, yeah Trong vòng tay ấm áp của anh ấy She's waiting for Superman Cô ấy đang đợi chờ Siêu nhân tới To lift her up and take her anywhere Nhấc bổng cô lên và đưa cô đi khắp mọi nơi Show her love and flying through the air Trao tình yêu cho cô và bay qua không trung Save her now before it's too late tonight Cứu lấy cô ngay trước khi tất cả quá trễ đêm nay Oh, at the speed of light Với tốc độ của ánh sáng And she smiles Và cô ấy mỉm cười She's talking to angels, counting the stars Cô ấy nói chuyện với những thiên thần, đếm những vì sao Making a wish on a passing car Ước một điều với chiếc xe vừa chạy qua She's dancing with strangers, she's falling apart Cô nhảy múa với những người lạ, gục ngã xuống Waiting for Superman to pick her up Chờ đợi Siêu nhân tới đỡ cô dậy In his arms, yeah, in his arms, yeah Trong vòng tay ấm áp của anh ấy She's waiting for Superman Cô ấy đang đợi chờ Siêu nhân To lift her up and take her anywhere Nhấc bổng cô lên và đưa cô đi khắp mọi nơi Show her love and flying through the air Trao tình yêu cho cô và bay qua không trung Save her now before it's too late tonight Cứu lấy cô ngay trước tất cả đã quá trễ đêm nay She's waiting for Superman Cô ấy đang đợi chờ Siêu nhân

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Waiting For Superman

Chris Daughtry

Chris Daughtry

Quan tâm

Cấp độ: Nâng cao

Giới thiệu về ca sĩ

Christopher Adam "Chris" Daughtry (born December 26, 1979) is an American musician and actor, best known as the lead vocalist and rhythm guitarist for the rock band Daughtry and as the fourth-place contestant on the fifth season of American Idol. After his elimination from Idol, he was given a record deal by RCA Records and formed a band called Daughtry. Their self-titled debut album became the fastest selling debut rock album in Nielsen Soundscan history, selling more than one million copies after just five weeks of release. The album was recorded before the band was officially formed, making Chris Daughtry the only official member present on the album.

Xem thêm
Bình luận