Yêu thích
Xem thêm
She's gone Em đã ra đi rồi Out of my life Rời xa khỏi cuộc đời anh I was wrong Anh đã sai lầm I'm to blame Tất cả là do anh I was so untrue Anh đã không đúng, không chân thành I can't live without her love Làm sao anh có thể sống khi thiếu tình yêu của em Come back into my arms Hãy quay lại trong vòng tay anh I'm so alone Anh rất cô đơn I'm begging you Anh cầu xin em đấy I'm down on my knees Anh quỳ gối cầu xin em Forgive me, girl Tha thứ cho anh, em à Lady, won't you save me? Em yêu, liệu em sẽ cứu vớt anh chứ? My heart belongs to you Trái tim anh đã trao tặng cho em Lady, can you forgive me Em yêu, em có thể tha thứ cho anh For all I've done to you? Vì tất cả những gì anh đã làm cho em? Lady, oh, lady Em yêu, oh, em yêu Oh lady Oh em yêu Lady, won't you save me? Em yêu, liệu em sẽ cứu vớt anh chứ? My heart belongs to you Trái tim anh đã trao tặng cho em Lady, can you forgive me Em yêu, rồi em sẽ tha thứ cho anh For all I've done to you? Vì tất cả những gì anh đã làm cho em? Lady Em yêu Oh, lady Oh, em yêu My heart belongs to you Trái tim anh đã trao tặng cho em Lady, can you forgive me Em yêu, em có thể tha thứ cho anh For all I've done to you? Vì tất cả những gì anh đã làm cho em?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.