Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I was out taking shots, throwing down at the spot Tôi ra ngoài uống vài ly, tiệc tùng quẩy hết nấc Three sheets, just me and the guys Rồi say khướt với anh em bạn bè Every single Saturday night Vào mỗi tối thứ Bảy như thế I was killing time, crushing cans Tôi cứ giết thời gian, uống cạn lon này đến lon khác Trying not to catch a tan Cố gắng không để bị cháy nắng ’Cause I was under them neon lights Khi ngồi dưới ánh đèn neon liên tục Every single Saturday night, yeah Vào mỗi tối thứ Bảy Everybody knew they could find me there Ai cũng biết đến đó sẽ thấy tôi Right out of the blue, right out of nowhere Đột ngột xuất hiện mà không báo trước Out of nowhere Rồi bỗng nhiên từ đâu Sittin’ over in the corner baby I saw Tôi ngồi tại một góc và nhìn thấy Pretty red lips workin’ on a White Claw Một đôi môi đỏ xinh nhấp trên lon White Claw Shakin’ to a little “Shook Me All Night Long” Người lắc lư cùng điệu nhạc “Shook Me All Night Long” And I thought, damn what a beautiful sight Khiến tôi nghĩ: "Ôi, cảnh tượng đẹp làm sao!" Ain’t a morning you don’t wake up in my shirt now Để giờ sáng nào em cũng thức dậy trong chiếc áo của tôi Even holdin’ hands walkin’ outta church now Để giờ ta nắm tay nhau bước ra khỏi nhà thờ Who'd've thought, baby, lookin’ back Nhớ lại chắc chẳng ai tin được That that would be my last single Saturday night, yeah Đấy là đêm thứ Bảy độc thân cuối cùng của đời tôi My last single Saturday night Đêm thứ Bảy độc thân cuối cùng của tôi And now when I’m out havin’ a drink or two Và giờ khi tôi ra ngoài uống vài ly If they see me, they see you Nếu họ nhìn thấy tôi, họ sẽ nhìn thấy em ’Cause girl I got you by my side Vì cô bé ạ, tôi có em ngay bên cạnh mình Every single Saturday night, yeah Vào mỗi tối thứ Bảy Every now and then the boys tell me they miss me Thỉnh thoảng lũ bạn sẽ bảo nhớ tôi Oh but they all get it ’cause they were right there with me Nhưng họ đều thấu hiểu vì khi ấy họ cũng có mặt Yeah with me when… Cùng với tôi khi... Sittin’ over in the corner baby I saw Ngồi trong góc tối nhìn thấy em Pretty red lips workin’ on a White Claw Đôi môi đỏ xinh nhấp trên lon White Claw Shakin’ to a little “Shook Me All Night Long” Người lắc lư cùng điệu nhạc “Shook Me All Night Long” And I thought, damn what a beautiful sight Khiến tôi nghĩ: "Ôi, cảnh tượng đẹp làm sao!" Ain’t a morning you don’t wake up in my shirt now Để giờ sáng nào em cũng thức dậy trong chiếc áo của tôi Even holdin’ hands walkin’ outta church now Để giờ ta nắm tay nhau bước ra khỏi nhà thờ Who’d a thought baby lookin’ back Nhớ lại chắc chẳng ai tin được That that would be my last single Saturday night Đấy là đêm thứ Bảy độc thân cuối cùng của đời tôi The last time that I’d buy a drink for a girl I’d never met before Lần cuối cùng tôi mời rượu một cô gái tôi chưa từng gặp mặt I wasn’t lookin’ for love when I walked through the door Tôi không hề tìm kiếm tình yêu khi bước qua ngưỡng cửa ấy But damn if I didn’t find what I wasn’t even lookin’ for Nhưng thật cảm ơn vì tôi đã tìm được thứ tôi chẳng mong kiếm tìm Sittin’ over in the corner baby I saw Vì tôi đã ngồi trong góc và nhìn thấy em Pretty red lips workin’ on a White Claw Đôi môi đỏ xinh nhấp trên lon White Claw Shakin’ to a little “Shook Me All Night Long” Người lắc lư cùng điệu nhạc “Shook Me All Night Long” And I thought, damn what a beautiful sight Khiến tôi nghĩ: "Ôi, cảnh tượng đẹp làm sao!" Ain’t a morning you don’t wake up in my shirt now Để giờ sáng nào em cũng thức dậy trong chiếc áo của tôi Look at us even pickin’ out a church now Để giờ ta nắm tay nhau bước ra khỏi nhà thờ Who’d a thought baby lookin’ back Nhớ lại có ai dám nghĩ rằng That that would be my last single Saturday night, yeah Đấy là đêm thứ Bảy độc thân cuối cùng của đời tôi My last single Saturday night Đêm thứ Bảy độc thân cuối cùng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.