You belong with me

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát You belong with me. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

You're on the phone with your girlfriend
Cậu đang nghe điện thoại với bạn gái,
She's upset.
Cô ta đang bực bội
She's going off about something that you said
Cô ta giận cậu vì cậu nói ra điều gì đó
'Cause she doesn't get your humor like I do
Cô ta không hiểu được khiếu hài hước của cậu như mình
I'm in the room
Mình đang ở trong phòng,
It's a typical Tuesday night
Đó là một tối thứ Ba bình thường
I'm listening to the kind of music she doesn't like
Nghe loại nhạc mà cô ta không thích
And she'll never know your story like I do
Và cô ta sẽ chẳng bao giờ hiểu cậu như mình
But she wears short skirts
Nhưng cô ta thì mặc váy ngắn,
I wear T-shirts
Còn mình chỉ trung thành với áo phông
She's cheer captain
Cô ta là đội trường đội cổ vũ,
And I'm on the bleachers
Còn mình thì ngồi ở khán đài
Dreaming about the day when you wake up
Mơ rằng một ngày cậu tỉnh giấc
And find what you're looking for has been here the whole time
Và nhận ra rằng điều cậu đang tìm kiếm luôn ở bên cạnh suốt thời gian qua
If you could see that I'm the one who understands you
Nếu cậu có thể biết được mình là người duy nhất hiểu cậu
Been here all along so why can't you see
Luôn ở bên cạnh cậu mà sao cậu lại không nhìn thấy
You belong with me
Cậu thuộc về mình,
Walk in the streets with you in your worn out jeans
Dạo bước xuống phố với chiếc quần jeans bạc phếch của cậu
I can't help thinking this is how it ought to be
Mình chẳng thể dừng được cái suy nghĩ rằng chuyện của đôi ta sẽ ra sao
Laughing on a park bench thinking to myself,
Ngồi cười một mình trên chiếc ghế và nghĩ về bản thân
"Hey, isn't this easy?"
"Liệu chuyện này có dễ dàng?"
And you've got a smile that could light up this whole town
Và cậu có nụ cười có thể làm bừng sáng cả thị trấn này
I haven't seen it in a while since she brought you down
Nhưng đã lâu mình không thấy nó kể từ lúc cậu quen cô ta
You say you're fine
Cậu nói cậu ổn,
I know you better than that
Và mình biết cậu còn ổn hơn thế kìa
Hey, what you doing with a girl like that?
Này, sao cậu lại quen với hạng gái đó
She wears high heels
Cô ta mang giày cao gót,
I wear sneakers
Còn mình chỉ biết giày thể thao thôi
She's cheer captain and
Cô ta là đội trường đội cổ vũ,
I'm on the bleachers
Còn mình chỉ ngồi ở khán đài
Dreaming about the day when you wake up and find
Mơ rằng một ngày cậu tỉnh giấc
That what you're looking for has been here the whole time
Và nhận ra rằng điều cậu đang tìm kiếm luôn ở bên cạnh suốt thời gian qua
If you could see that I'm the one who understands you
Nếu cậu có thể biết được mình là người duy nhất hiểu cậu
Been here all along so why can't you see
Luôn ở bên cạnh cậu mà sao cậu lại không nhìn thấy
You belong with me
Cậu thuộc về mình
Standing by and waiting at your back door
Đứng chờ trước cửa sau nhà cậu,
All this time how could you not know
Suốt thời gian qua sao cậu lại không biết
Baby? You belong with me
Cậu thuộc về mình,
I remember you driving to my house in the middle of the night
Mình nhớ cậu lái xe tới nhà mình giữa đêm khuya
I'm the one who makes you laugh
Mình là người làm cho cậu cười
When you know you're 'bout to cry
Khi cậu sắp khóc
I know your favorite songs
Và mình biết được những bài hát cậu yêu thích
And you tell me about your dreams
Và cậu kể mình nghe về những giấc mơ của cậu
Think I know where you belong
Mình nghĩ mình biết nơi cậu thuộc về,
Think I know it's with me
Đó là ở bên cạnh mình đây
Can't you see that I'm the one who understands you?
Cậu không thấy mình là người duy nhất hiểu cậu sao?
Been here all along
Luôn ở bên cạnh cậu
So why can't you see
Mà sao cậu lại không nhìn thấy
You belong with me
Cậu thuộc về mình,
Standing by and waiting at your back door
Đứng chờ trước cửa sau nhà cậu,
All this time
Suốt thời gian qua
How could you not know
Sao cậu lại không biết
Baby? You belong with me
Cậu thuộc về mình
You belong with me
Cậu thuộc về mình
Have you ever thought just maybe
Cậu đã bao giờ nghĩ rằng là có thể chưa?
You belong with me?
Cậu thuộc về mình
You belong with me
Và chúng ta thuộc về nhau hay chưa?