Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You're on the phone with your girlfriend Cậu đang nghe điện thoại với bạn gái, She's upset. Cô ta đang bực bội She's going off about something that you said Cô ta giận cậu vì cậu nói ra điều gì đó 'Cause she doesn't get your humor like I do Cô ta không hiểu được khiếu hài hước của cậu như mình I'm in the room Mình đang ở trong phòng, It's a typical Tuesday night Đó là một tối thứ Ba bình thường I'm listening to the kind of music she doesn't like Nghe loại nhạc mà cô ta không thích And she'll never know your story like I do Và cô ta sẽ chẳng bao giờ hiểu cậu như mình But she wears short skirts Nhưng cô ta thì mặc váy ngắn, I wear T-shirts Còn mình chỉ trung thành với áo phông She's cheer captain Cô ta là đội trường đội cổ vũ, And I'm on the bleachers Còn mình thì ngồi ở khán đài Dreaming about the day when you wake up Mơ rằng một ngày cậu tỉnh giấc And find what you're looking for has been here the whole time Và nhận ra rằng điều cậu đang tìm kiếm luôn ở bên cạnh suốt thời gian qua If you could see that I'm the one who understands you Nếu cậu có thể biết được mình là người duy nhất hiểu cậu Been here all along so why can't you see Luôn ở bên cạnh cậu mà sao cậu lại không nhìn thấy You belong with me Cậu thuộc về mình, Walk in the streets with you in your worn out jeans Dạo bước xuống phố với chiếc quần jeans bạc phếch của cậu I can't help thinking this is how it ought to be Mình chẳng thể dừng được cái suy nghĩ rằng chuyện của đôi ta sẽ ra sao Laughing on a park bench thinking to myself, Ngồi cười một mình trên chiếc ghế và nghĩ về bản thân "Hey, isn't this easy?" "Liệu chuyện này có dễ dàng?" And you've got a smile that could light up this whole town Và cậu có nụ cười có thể làm bừng sáng cả thị trấn này I haven't seen it in a while since she brought you down Nhưng đã lâu mình không thấy nó kể từ lúc cậu quen cô ta You say you're fine Cậu nói cậu ổn, I know you better than that Và mình biết cậu còn ổn hơn thế kìa Hey, what you doing with a girl like that? Này, sao cậu lại quen với hạng gái đó She wears high heels Cô ta mang giày cao gót, I wear sneakers Còn mình chỉ biết giày thể thao thôi She's cheer captain and Cô ta là đội trường đội cổ vũ, I'm on the bleachers Còn mình chỉ ngồi ở khán đài Dreaming about the day when you wake up and find Mơ rằng một ngày cậu tỉnh giấc That what you're looking for has been here the whole time Và nhận ra rằng điều cậu đang tìm kiếm luôn ở bên cạnh suốt thời gian qua If you could see that I'm the one who understands you Nếu cậu có thể biết được mình là người duy nhất hiểu cậu Been here all along so why can't you see Luôn ở bên cạnh cậu mà sao cậu lại không nhìn thấy You belong with me Cậu thuộc về mình Standing by and waiting at your back door Đứng chờ trước cửa sau nhà cậu, All this time how could you not know Suốt thời gian qua sao cậu lại không biết Baby? You belong with me Cậu thuộc về mình, I remember you driving to my house in the middle of the night Mình nhớ cậu lái xe tới nhà mình giữa đêm khuya I'm the one who makes you laugh Mình là người làm cho cậu cười When you know you're 'bout to cry Khi cậu sắp khóc I know your favorite songs Và mình biết được những bài hát cậu yêu thích And you tell me about your dreams Và cậu kể mình nghe về những giấc mơ của cậu Think I know where you belong Mình nghĩ mình biết nơi cậu thuộc về, Think I know it's with me Đó là ở bên cạnh mình đây Can't you see that I'm the one who understands you? Cậu không thấy mình là người duy nhất hiểu cậu sao? Been here all along Luôn ở bên cạnh cậu So why can't you see Mà sao cậu lại không nhìn thấy You belong with me Cậu thuộc về mình, Standing by and waiting at your back door Đứng chờ trước cửa sau nhà cậu, All this time Suốt thời gian qua How could you not know Sao cậu lại không biết Baby? You belong with me Cậu thuộc về mình You belong with me Cậu thuộc về mình Have you ever thought just maybe Cậu đã bao giờ nghĩ rằng là có thể chưa? You belong with me? Cậu thuộc về mình You belong with me Và chúng ta thuộc về nhau hay chưa?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.