Yêu thích
Xem thêm
All my friends are toxic, all ambitionless Đám bạn tôi đều là bạn xấu, chẳng đứa nào tham vọng So rude and always negative Thật thô lỗ và luôn tiêu cực I need new friends, but it's not that quick and easy Tôi cần tìm bạn mới thôi, nhưng đâu có dễ và nhanh thế Oh, I'm drowning, let me breathe Ôi tôi ngộp thở quá, tôi cần thoát khỏi đám này thôi I'm better off all by myself Tốt hơn tôi nên ở một mình Though I'm feeling kinda empty without somebody else Dù tôi cảm thấy rất cô đơn khi không có ai bên cạnh Oh, I hear you crying out for help Tôi nghe tiếng các cậu khi cần giúp đỡ But you never showed for me when I was ringing your cell phone Nhưng đến lúc tôi gọi thì chẳng thấy mặt ai Oh, you don't know how it feels to be alone Các cậu không biết cảm giác một mình là thế nào Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh Vậy giờ tôi sẽ cho các cậu biết (Oh, I'm drowning, let me breathe) (Ôi tôi ngộp thở quá, giúp tôi thoát khỏi nơi này) But life is immaculate, backing it up a bit Nhưng cuộc sống đang hoàn hảo, liệu có gì không may sắp đến Counting my hours and knocking on wood Tôi phải ngồi đếm thời gian trôi, cầu mong được may mắn Avoiding my opposites, chewing on chocolate Tránh những điều đối nghịch, gặm thanh sô-cô-la Had a bit limited time, but I should Dù rằng thời gian có hạn, nhưng tôi nên Be good for a minute, don't want to admit it Làm người tốt một chút, chẳng muốn thừa nhận đâu I'm running on seconds, I'm rigid, I'm screwed Tôi luôn hối hả, mệt mỏi, rã rời Don't know what to do, I'm thinking of you Chẳng biết phải làm gì, nên nghĩ đến các cậu I'm drinking up bottles and bottles of booze Và cứ thế tôi nốc cạn chai rượu I'm better off all by myself Nhưng tốt hơn hết tôi nên ở một mình Though I'm feeling kinda empty without somebody else Dù tôi sẽ cảm thấy trống trải khi không có ai bên cạnh Oh, I hear you crying out for help Tôi nghe tiếng các cậu khi cần giúp đỡ But you never showed for me when I was ringing your cell phone Nhưng đến lúc tôi gọi thì chẳng thấy mặt ai Oh, you don't know how it feels to be alone Các cậu không biết cảm giác một mình là thế nào Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh Vậy giờ tôi sẽ cho các cậu biết I fell into your river Tôi rơi vào chiếc bẫy đường mật của các cậu That's where you told me lies Chiếc bẫy với những lời nói dối đãi bôi You said that I'd feel better Các cậu cứ bảo tôi sẽ ổn thôi But this is where good guys die Những kẻ ngây thơ nghe theo thường sẽ đi đời You took my pride away Các cậu có thể cướp đi ánh hào quang But you cannot take my light Nhưng chẳng thể dập tắt tia sáng trong tôi I'll find another way out Rồi tôi sẽ tìm được một lối thoát But now you're taking my life Nhưng giờ cậu đang cướp lấy cuộc sống của tôi Don't you see how I— Chẳng lẽ cậu không thấy rằng tôi... I'm better off all by myself Tốt hơn hết tôi nên cô đơn mình tôi Though I'm feeling kinda empty without somebody else Dù có thể sẽ trống vắng lắm khi không có ai bên cạnh Oh, I hear you crying out for help Tôi nghe tiếng các cậu khi cần giúp đỡ But you never showed for me when I was ringing your cell phone Nhưng đến lúc tôi gọi thì chẳng thấy mặt ai Oh, you don't know how it feels to be alone Các cậu không biết cảm giác một mình là thế nào Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh Vậy giờ tôi sẽ cho các cậu biết I'm better off all by myself Tốt hơn hết tôi nên cô đơn mình tôi Though I'm feeling kinda empty without somebody else Dù có thể sẽ trống vắng lắm khi không có ai bên cạnh Oh, I hear you crying out for help Tôi nghe tiếng các cậu khi cần giúp đỡ But you never showed for me when I was ringing your cell phone Nhưng đến lúc tôi gọi thì chẳng thấy mặt ai Oh, you don't know how it feels to be alone Các cậu không biết cảm giác một mình là thế nào Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh Vậy giờ tôi sẽ cho các cậu biết

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.