Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Frost grows outside the window Sương giá dày lên bên ngoài khung cửa sổ First kiss under the mistletoe Nụ hôn đầu tiên dưới nhánh tầm gửi Oh Oh, Oh Oh Oh Oh, Oh Oh Bells chime inside a steeple Tiếng chuông ngân vang bên trong tháp chuông nhà thờ Open the doors see the people sing Hãy bật tung cửa để đón chào tiếng hát của mọi người Oh Oh, Oh Oh Oh Oh, Oh Oh And when the snow is falling down, down, down Và khi tuyết đang dần rơi xuống You know that Santa's back in town, town, town Em biết rằng ông già Noel đang đến That's when it's Christmas time again Đó là lúc Giáng Sinh đến La da la da da da da, la da la da la la, it's Christmas time again! La da la da da da da, la da la da la la, một mùa Giáng Sinh nữa lại đến! I've been checking my list twice Anh đã kiểm tra danh sách hai lần rồi Got plans to give you your gift tonight Đã có kế hoạch trao cho em món quà đêm nay Oh Oh, Oh Oh Oh Oh, Oh Oh Wake up under a lit tree Thức dậy dưới gốc cây thông One wish came true you're here with me Một ước nguyện thành hiện thực, có em ở bên Oh Oh, Oh Oh, yeah Oh Oh, Oh Oh, yeah And when the snow is falling down, down, down Và khi tuyết đang dần rơi xuống You know that Santa's back in town, town, town Em biết rằng ông già Noel đang đến That's when it's Christmas time again Đó là lúc Giáng Sinh đến La da la da da da da, la da la da la la, it's Christmas time again! La da la da da da da, la da la da la la, một mùa Giáng Sinh nữa lại đến! And when the snow is falling down, down, down Và khi tuyết đang dần rơi xuống You know that Santa's back in town, town, town Em biết rằng ông già Noel đang đến That's when it's Christmas time again Đó là lúc Giáng Sinh đến Again! Lần nữa! La da la da da da da, la da la da la la, it's Christmas time again! La da la da da da da, la da la da la la, một mùa Giáng Sinh nữa lại đến! I've been bad Anh đã từng tồi tệ I've been good Anh đã tốt lên phần nào I've been everything I should Anh đã làm những gì anh biết mình nên làm It's Christmas time again! Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến! I've been back Anh đã từng tồi tệ I've been good Anh đã tốt lên phần nào And you know that I do what I should! Và em biết anh đã làm những gì anh nên làm! It's Christmas time again! Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến!

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

It's Christmas Time Again

Backstreet Boys

Backstreet Boys

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát It's Christmas Time Again. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận