Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Seems like everybody's got a price Dường như mọi người ai cũng có cái giá của riêng mình I wonder how they sleep at night Tôi tự hỏi làm sao họ yên giấc vào ban đêm When the sale comes first Khi tiền bạc luôn được ưu tiên And the truth comes second Và chân lý luôn đến sau Just stop for a minute and smile Hãy dừng lại một tí và mỉm cười nào Why is everybody so serious? Tại sao mọi người có vẻ nghiêm trọng quá như vậy? Acting so damn mysterious? Hành động thì quá bí ẩn Got your shades on your eyes Đeo kính râm And your heels so high Và mang đôi giày cao gót thật cao That you can't even have a good time Thậm chí bạn chẳng bao giờ tự mình tận hưởng cuộc sống Everybody looks to their left (yeah) Mọi người cùng nhìn sang bên trái nào (yeah) Everybody looks to their right Mọi người cùng nhìn sang bên phải nào Can you feel that (yeah) Bạn có cảm nhận được điều đó không (yeah) We'll paying with love tonight? Chúng ta sẽ trả giá bằng tình yêu đêm nay? It's not about the money, money, money Đó không phải là tiền đâu We don't need your money, money, money Chúng tôi không cần tiền của bạn We just wanna make the world dance Chúng tôi chỉ muốn mọi người tận hưởng cuộc sống này Forget about the price tag Hãy quên đi những thứ vật chất Ain't about the (uh) ch-ch-ching ch-ching Không phải là tiếng kêu ch-ch-ching ch-ching của đồng tiền đâu Ain't about the (yeah) bl-bling-bl-bling Cũng không phải là tiếng bl-bling-bl-bling Wanna make the world dance Chỉ muốn mọi người tận hưởng cuộc sống này Forget about the price tag Hãy quên đi những thứ vật chất We need to take it back in time Chúng ta cần phải làm mọi thứ trở lại ngày xưa When music made us all unite Khi âm nhạc khiến chúng ta hòa hợp với nhau And it wasn't low blows and video hoes Và sẽ không còn những thứ liên quan tới tình dục hay gái điếm Am I the only one getting tired? Hay chỉ có tôi là người duy nhất cảm thấy mệt mỏi? Why is everybody so obsessed? Sao mọi người bị ám ảnh nhiều vậy? Money can't buy us happiness Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc Can we all slow down and enjoy right now? Chúng ta có thể sống chậm lại và hưởng thụ mọi thứ từ bây giờ được không? Guarantee we'll be feeling all right Đảm bảo chúng ta sẽ cảm thấy thật là thoải mái Everybody looks to their left (yeah) Mọi người cùng nhìn sang bên trái nào (yeah) Everybody looks to their right Mọi người cùng nhìn sang bên phải nào Can you feel that (yeah) Bạn có cảm nhận được điều đó không (yeah) We'll paying with love tonight Chúng ta sẽ trả giá bằng tình yêu đêm nay? It's not about the money, money, money Đó không phải là tiền đâu We don't need your money, money, money Chúng tôi không cần tiền của bạn We just wanna make the world dance Chúng tôi chỉ muốn mọi người tận hưởng cuộc sống này Forget about the price tag Hãy quên đi những thứ vật chất Ain't about the (uh) ch-ch-ching ch-ching Không phải là tiếng kêu ch-ch-ching ch-ching của đồng tiền đâu Ain't about the (yeah) bl-bling-bl-bling Cũng không phải là tiếng bl-bling-bl-bling Wanna make the world dance Chỉ muốn mọi người tận hưởng cuộc sống này Forget about the price tag Hãy quên đi những thứ vật chất Yeah yeah Yeah yeah Well, keep the price tag Hãy cứ giữ lấy mấy cái bảng giá đó And take the cash back Và trả lại tiền mặt đi Just give me six strings and a half stack Chỉ cần cho tôi cây đàn ghi ta và một dàn loa And you can, can keep the cars Và bạn có thể giữ chiếc xe đó Leave me the garage Hãy để lại cho tôi cái ga ra nhé And all I Và mọi thứ Yes, all I need are keys and guitars Vâng, mọi thứ tôi cần là chìa khóa và cây đàn ghi ta And guess what? in 30 seconds I'm leaving to Mars Và đoán thử đi? Trong 30 giây tôi sẽ bay đến sao Hỏa Yeah, we leaping across, these undefeatable odds Chúng ta đã vượt qua những khó khăn này It's like this, man, you can't put a price on a life Giống như điều này đây, bạn à, bạn không thể ra một cái giá cho cuộc sống này We do this for the love so we fight and sacrifice every night Chúng ta làm việc này vì tình yêu nên chúng ta đấu tranh và hy sinh mỗi đêm So we ain't gon' stumble and fall never Nên chúng ta sẽ không bao giờ vấp ngã Waiting to see us in a sign of defeat Hãy chờ mà xem chúng ta trong dấu hiệu của chiến thắng So we gonna keep everyone moving their feet Vì vậy chúng ta sẽ làm mọi người lắc lư đôi chân của họ So bring back the beat and then everyone sing Vậy hãy đem âm nhạc trở lại và mọi người cùng hát nào It's not about the money, money, money Đó không phải là tiền đâu We don't need your money, money, money Chúng tôi không cần tiền của bạn We just wanna make the world dance Chúng tôi chỉ muốn mọi người tận hưởng cuộc sống này Forget about the price tag Hãy quên đi những thứ vật chất Ain't about the (uh) ch-ch-ching ch-ching Không phải là tiếng kêu ch-ch-ching ch-ching của đồng tiền đâu Ain't about the (yeah) bl-bling-bl-bling Cũng không phải là tiếng bl-bling-bl-bling Wanna make the world dance Chỉ muốn mọi người tận hưởng cuộc sống này Forget about the price tag Hãy quên đi những thứ vật chất It's not about the money, money, money Đó không phải là tiền đâu We don't need your money, money, money Chúng tôi không cần tiền của bạn We just wanna make the world dance Chúng tôi chỉ muốn mọi người tận hưởng cuộc sống này Forget about the price tag Hãy quên đi những thứ vật chất Ain't about the (uh) ch-ch-ching ch-ching Không phải là tiếng kêu ch-ch-ching ch-ching của đồng tiền đâu Ain't about the (yeah) bl-bling-bl-bling Cũng không phải là tiếng bl-bling-bl-bling Wanna make the world dance Chỉ muốn mọi người tận hưởng cuộc sống này Forget about the price tag Hãy quên đi những thứ vật chất Forget about the price tag Hãy quên đi những thứ vật chất

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.