Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I know I took the path Con biết mình đã chọn con đường That you would never want for me Mà ba mẹ chẳng bao giờ muốn con đi I know I let you down, didn't I? Con biết con đã khiến ba mẹ thất vọng, đúng không? So many sleepless nights Nhiều đêm ba mẹ đã thức trắng Where you were waiting up on me Ngồi đợi con về Well I'm just a slave unto the night Con là kẻ nô lệ của màn đêm Now remember when I told you Ba mẹ có nhớ khi con nói That's the last you'll see of me Rằng đó là lần cuối cùng ba mẹ gặp mặt con Remember when I broke you down to tears Ba mẹ có nhớ những lần con khiến ba mẹ rơi lệ I know I took the path Con biết mình đã chọn con đường That you would never want for me Mà ba mẹ chẳng bao giờ muốn con đi I gave you hell through all the years Con đã khiến ba mẹ khổ sở những tháng ngày qua So I, I bet my life, I bet my life Vì vậy con đánh cược cả cuộc đời mình I bet my life on you Con đánh cược cả cuộc đời mình nơi cha mẹ I, I bet my life, I bet my life Con, con đánh cược cả cuộc đời mình I bet my life on you Con đánh cuộc cả cuộc đời mình nơi ba mẹ I've been around the world Con đã chu du khắp thế gian And never in my wildest dreams Và dù trong giấc mơ hoang đường nhất Would I come running home to you Con cũng không nghĩ mình sẽ trở về nhà I've told a million lies Con đã nói dối hàng triệu lần But now I tell a single truth Nhưng giờ là lời nói từ tận đáy lòng There's you in everything I do Ba mẹ chính là nguồn cảm hứng cho con Now remember when I told you Ba mẹ có nhớ khi con nói That's the last you'll see of me Rằng đó là lần cuối cùng ba mẹ gặp con Remember when I broke you down to tears Ba mẹ có nhớ khi con khiến ba mẹ rơi lệ I know I took the path Con biết mình đã chọn con đường That you would never want for me Mà ba mẹ không bao giờ muốn con đi I gave you hell through all the years Con đã khiến ba mẹ phải khổ sở suốt những tháng ngày qua So I, I bet my life, I bet my life Vì vậy con đánh cược cả cuộc đời mình I bet my life on you Con đánh cược cả cuộc đời mình nơi ba mẹ I, I bet my life, I bet my life Con, con đánh cược cả cuộc đời mình I bet my life on you Con đánh cược cả cuộc đời mình nơi ba mẹ Don't tell me that I'm wrong Xin đừng nói rằng con đã sai I've walked that road before Con đã trải qua chuyện đó rồi And left you on your own Và rời bỏ ba mẹ And please believe them when they say Xin ba mẹ hãy tin những gì người khác nói That it's left for yesterday Rằng con đã không còn như lúc trẻ nữa And the records that I've played Cả những ca từ mà con hát Please forgive me for all Xin hãy tha thứ cho tất cả những gì... I've done Con đã làm So I, I bet my life, I bet my life Vì vậy, con đánh cược cả cuộc đời mình I bet my life for you Con đánh cược cả cuộc đời mình nơi ba mẹ I, I bet my life, I bet my life Con, con đánh cược cả cuộc đời mình nơi ba mẹ I bet my life for you Con đánh cược cả cuộc đời mình nơi ba mẹ I, I bet my, I bet my, I bet my Con, con đánh cược, con đánh cược

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.