Yêu thích
Xem thêm
My buddy Brandon holds the record Anh bạn thân Brandon của tôi đang giữ kỷ lục For single-season touchdown throws Về số bàn thắng trong một mùa giải And good ol’ Johnny, he’s the life of every party Còn Johnny là linh hồn của mọi bữa tiệc It’s like Cheers, they know him everywhere he goes Như trong phim Cheers, anh ta đi đâu mọi người cũng biết mặt I’ve got some famous friends, you’ve probably never heard of Tôi có vài người bạn nổi tiếng mà chắc bạn chưa từng nghe tên But back in Rutherford County, our crowd is second to none Nhưng ở Rutherford fan bọn tôi đông thứ hai thì chẳng ai đứng nhất You might not know them here in this big city we’re in Ở nơi đô thành này có thể bạn chưa được nghe danh But when I go back home, I’ve got some famous friends Nhưng khi về quê nhà thì bạn của tôi rất nổi tiếng đấy Yeah I do Đúng thế đấy (Oh-oh, oh-oh) (Oh-oh, oh-oh) My buddy Jason he’s the sheriff Anh bạn thân Jason của tôi là một cảnh sát trưởng He'll flash his lights but lеt me go Cậu ta sẽ bật đèn cảnh cáo nhưng vẫn để tôi đi My boy Randy he’s a preachеr Randy là một linh mục thuyết giáo My girl Megan, she’s been teacher of the year Megan thì đạt danh hiệu giáo viên của năm I swear for five years in a row Trong suốt 5 năm liền, tôi nói thật đấy I’ve got some famous friends, you’ve probably never heard of Tôi có vài người bạn nổi tiếng mà chắc bạn chưa từng nghe tên But back in Hamilton County, our crowd is second to none Nhưng ở Hamilton bọn tôi chẳng ai sánh bằng You might not know them here in this big city we’re in Ở nơi đô thành này có thể bạn chưa được nghe danh But when I go back home, I’ve got some famous friends Nhưng khi về quê nhà thì bạn của tôi rất nổi tiếng đấy Yeah I do Đúng vậy đấy I got friends in high places, only small town roads Tôi có những người bạn có chức có quyền, dù chỉ là ở một thị trấn nhỏ ‘Cause ’round here it’s all about the people that you know Bởi sống ở đây quan hệ là trên hết I’ve got some famous friends, you probably never heard of Tôi có vài người bạn nổi tiếng mà chắc bạn chưa từng nghe tên But back in Davidson County, our crowd is second to none Nhưng trở về vùng đất Davidson thì chẳng ai sánh bằng chúng tôi You might not know them here in this big city we’re in Ở nơi đô thành này có thể bạn chưa được nghe danh But when I go back home, I’ve got some famous friends, yeah Nhưng khi về quê nhà thì bạn của tôi rất nổi tiếng đấy Yeah I do Đúng thế đấy Yeah I do Chính xác đấy You might not know them here in this big city we’re in Ở nơi đô thành này có thể bạn chưa được nghe danh But when I go back home, I’ve got some famous friends, yeah Nhưng khi trở về quê nhà thì tôi có được một vài người bạn khá nổi tiếng I’ve got some famous friends (I’ve got some famous friends) Tôi có những người bạn nổi tiếng Yeah Yeah

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Famous Friends

Kane Brown

Kane Brown

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Kane Allen Brown is an American singer and songwriter. Brown first came to the attention of the public through social media.

Kane Allen Brown (born October 21, 1993) is an American singer and songwriter. Brown first came to the attention of the public through social media. He released his first EP, titled Closer, in June 2015 and followed it with a new single, "Used to Love You Sober", in October 2015. After Brown signed with RCA Nashville in early 2016, the song was included on his EP Chapter 1, released in March 2016. He released his first full-length album, the self-titled Kane Brown, on December 2, 2016. The single "What Ifs" came from this album, and in October 2017, Brown became the first artist to have simultaneous number ones on all five main Billboard country charts. Brown released his second album, Experiment, in November 2018, which became his first number one album on the Billboard 200.

Brown is married to Katelyn Jae. He proposed to her on Easter Sunday in 2017 and announced their engagement during a concert in Philadelphia a short time later in April 2017. They were married at Mint Springs Farm in Nolensville, Tennessee, on October 12, 2018, with about 200 relatives and friends in attendance. On April 15, 2019, Brown announced they were expecting their first child. Less than a month later, on May 1, 2019, he revealed the baby was a girl during a walk down the red carpet at the Billboard Music Awards. On October 29, 2019, Jae gave birth to their daughter, Kingsley Rose Brown.

Xem thêm
Bình luận