Until You

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Until You. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

SHAYNE WARD

Baby life was good to me but you just made it better
Em yêu à, cuộc đời này thật tốt đẹp với anh nhưng em còn làm nó tốt đẹp hơn
I love the way you stand by me through any kind of weather
Anh yêu cái cách em đứng bên anh vượt qua những sóng gió cuộc đời
I don't wanna run away
Anh không muốn chạy trốn đâu
Just wanna make your day
Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc
When you feel the world is on your shoulders.
Khi em cảm thấy cả thế giới này đang đè nặng trên vai em
Don't wanna make it worse, just wanna make us work,
Anh không muốn làm nó tệ hơn, anh chỉ muốn chúng ta cùng vượt qua nó
Baby tell me I will do whatever,
Em yêu à, hãy cho anh biết anh sẽ làm tất cả dù thế nào đi nữa
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em yêu anh
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
Baby nobody, nobody, until you
Em yêu à, chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em xuất hiện
Baby it just took one hit of you now I'm addicted,
Em yêu à, chỉ một cái chạm với em đã đủ khiến anh say đắm
You never know what's missing till you get everything you need
Em sẽ không bao giờ biết em đang mất đi điều gì cho đến khi em có được mọi thứ em cần
I don't wanna run away
Anh không muốn chạy trốn đâu
Just wanna make your day,
Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc
When you feel the world is on your shoulders.
Khi em cảm thấy cả thế giới này đang đè nặng trên vai em
Don't wanna make it worse, just wanna make us work,
Anh không muốn làm nó tệ hơn, anh chỉ muốn chúng ta cùng vượt qua nó
Baby tell me, I'll do whatever,
Em yêu à, hãy cho anh biết anh sẽ làm tất cả dù thế nào đi nữa
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em yêu anh
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
Baby nobody, nobody, until you
Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em xuất hiện
See it was enough to know
Chỉ nhìn thôi là anh đủ hiểu rồi
If I ever let you go,
Rằng nếu anh để em ra đi
I would be no one,
Thì anh sẽ chẳng là ai trên cuộc đời này
Cause I never thought I'd feel,
Vì anh không bao giờ nghĩ anh sẽ cảm nhận được
All the things you made me feel,
Tất cả những điều mà em đã khiến anh cảm nhận được
Wasn't looking for someone until you
Anh chẳng hề muốn tìm một ai khác cho đến khi em đến bên anh
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em yêu anh
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
Baby, nobody, nobody
Em yêu à, chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em xuất hiện
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em yêu anh
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
Nobody, nobody, until you
Em yêu à, chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em xuất hiện