Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I love the way you look without your make-up Anh yêu dáng vẻ của em lúc em không trang điểm I had a girl before we met but we broke up Anh đã yêu một cô gái nhưng đã chia tay trước khi chúng ta gặp nhau There's something about you that makes me want to step up Có điều gì đó ở em làm anh muốn tiến tới Step up and be with you (If that's OK with you) Tiến tới và ở bên cạnh em ( Nếu như em đồng ý) We'll keep the neighbors awake too late, too late Chúng ta sẽ khiến cho hàng xóm phải thức dậy thật muộn 'Cause I gonna make you feel so good how I see it's happening Bởi vì anh sẽ khiến em cảm thấy thật tuyệt với những gì sắp diễn ra We'll keep the neighbours awake to late too late Chúng ta sẽ khiến cho hàng xóm phải thức dậy thật muộn 'Cause baby I wanna step up and be with you (If that's OK with you) Bởi vì em yêu à, anh muốn tiến đến và ở bên cạnh em ( Nếu như em đồng ý) I'm gonna make you feel like you are heaven on earth Anh sẽ khiến em cảm thấy như đang ở thiên đường chốn trần gian I'm gonna saint your mother just for giving you birth Anh sẽ tôn thờ mẹ em vì bà đã sinh ra em I'm gonna wanna hold you in my arms when you cry Anh sẽ ôm em trong vòng tay mỗi khi em khóc If that's OK with you Nếu như em đồng ý I wanna keep your toothbrush at my apartment Anh muốn giữ bàn chải của em ở căn hộ của anh Make a second set of keys and ask you to move in Làm chiếc chìa khóa thứ hai và mời em chuyển tới I'm not crazy Anh không hề điên đâu nhé I know what I'm getting myself in Anh biết mình đang làm điều gì mà I wanna live with you Anh muốn sống cùng em I'm gonna make you feel like you are heaven on earth Anh sẽ khiến em cảm thấy như đang ở thiên đường chốn trần gian I'm gonna saint your mother just for giving you birth Anh sẽ tôn thờ mẹ em vì bà đã sinh ra em I'm gonna wanna hold you in my arms when you cry Anh sẽ ôm em trong vòng tay mỗi khi em khóc If that's OK with you Nếu như em đồng ý I'm gonna make you feel like you are heaven on earth Anh sẽ khiến em cảm thấy như đang ở thiên đường chốn trần gian I'm gonna saint your mother just for giving you birth Anh sẽ tôn thờ mẹ em vì bà đã sinh ra em I'm gonna wanna hold you in my arms when you cry Anh sẽ ôm em trong vòng tay mỗi khi em khóc If that's OK with you Nếu như em đồng ý Yeah yeah Yeah yeah We'll keep the neighbours awake too late too late Chúng ta sẽ khiến cho hàng xóm phải thức dậy thật muộn I wanna love you this way that way this way Anh muốn yêu em bằng nhiều cách khác nhau We'll keep the neighbours awake too late too late Chúng ta sẽ khiến cho hàng xóm phải thức dậy thật muộn I wanna love you this way that way this way Anh muốn yêu em bằng nhiều cách khác nhau I'm gonna make you feel like you are heaven on earth Anh sẽ khiến em cảm thấy như đang ở thiên đường chốn trần gian I'm gonna saint your mother just for giving you birth Anh sẽ tôn thờ mẹ em vì bà đã sinh ra em I'm gonna wanna hold you in my arms when you cry Anh sẽ ôm em trong vòng tay mỗi khi em khóc If that's OK with you Nếu như em đồng ý If that's OK with you Nếu như em đồng ý I'm gonna make you feel like you are heaven on earth Anh sẽ khiến em cảm thấy như đang ở thiên đường chốn trần gian I'm gonna saint your mother just for giving you birth Anh sẽ tôn thờ mẹ em vì bà đã sinh ra em I'm gonna wanna hold you in my arms when you cry Anh sẽ ôm em trong vòng tay mỗi khi em khóc If that's OK with you Nếu như em đồng ý

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.