Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
For all the times that you rain on my parade Cho tất cả những lần mà em làm hỏng việc của anh And all the clubs you get in using my name Và cho cả những lần em vào các hộp đêm bằng cách dùng tên anh You think you broke my heart, oh girl for goodness' sake Em nghĩ rằng em đã làm tổn thương trái tim anh sao, thôi cho anh xin You think I'm crying on my own. Well, I ain't Em nghĩ rằng anh đang khóc ư, ôi không chút nào nhé And I didn't wanna write a song 'cause I didn't want anyone thinking I still care Và anh không muốn viết bài hát này vì anh không muốn để mọi người nghĩ rằng anh vẫn còn bận tâm I don't, but you still hit my phone up Không đâu, nhưng em vẫn cứ gọi làm phiền anh And, baby I be movin' on and I think you should be somethin' Và, em yêu à, anh sẽ bước tiếp thôi và anh nghĩ em là một điều gì đó mà I don't wanna hold back, maybe you should know that Anh không muốn níu giữ, có lẽ em nên biết điều đó My mama don't like you and she likes everyone Mẹ anh không ưa em trong khi bà ấy quý tất cả mọi người And I never like to admit that I was wrong Và anh không bao giờ thích thừa nhận rằng mình đã sai And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on Và anh đã bị cuốn vào công việc không còn nhận thấy điều gì đang diễn ra nữa But now I know, I'm better sleeping on my own Nhưng giờ anh biết rằng, tốt nhất anh nên ngủ một mình 'Cause if you like the way you look that much Bởi vì nếu em thích cái kiểu của em nhiều như thế Oh, baby, you should go and love yourself Ôi, em yêu, em nên đi và yêu chính bản thân mình đi And if you think that I'm still holdin' on to somethin' Và nếu em nghĩ rằng anh vẫn còn đang cố níu kéo điều gì đó You should go and love yourself Thì em nên đi và yêu chính bản thân mình đi Anh when you told me that you hated my friends Và khi em nói với anh rằng em ghét bạn bè của anh The only problem was with you and not them Thì vấn đề duy nhất ở đây là do em chứ không phải họ And every time you told me my opinion was wrong Và mỗi khi em nói rằng quan điểm của anh là sai And tried to make me forget where I came from Và cố gắng khiến anh quên là mình đã bắt đầu từ đâu And I didn't wanna write a song 'cause I didn't want anyone thinking I still care Và anh không muốn viết bài hát này vì anh không muốn để mọi người nghĩ rằng anh vẫn còn bận tâm I don't, but you still hit my phone up Không đâu, nhưng em vẫn cứ gọi làm phiền anh And, baby I be movin' on and I think you should be somethin' Và, em yêu à, anh sẽ bước tiếp thôi và anh nghĩ em là một điều gì đó mà I don't wanna hold back, maybe you should know that Anh không muốn níu giữ, có lẽ em nên biết điều đó My mama don't like you and she likes everyone Mẹ anh không ưa em trong khi bà ấy quý tất cả mọi người And I never like to admit that I was wrong Và anh không bao giờ thích thừa nhận rằng mình đã sai And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on Và anh đã bị cuốn vào công việc không còn nhận thấy điều gì đang diễn ra nữa But now I know, I'm better sleeping on my own Nhưng giờ anh biết rằng, tốt nhất anh nên ngủ một mình 'Cause if you like the way you look that much Bởi vì nếu em thích cái kiểu của em nhiều như thế Oh, baby, you should go and love yourself Ôi, em yêu, em nên đi và yêu chính bản thân mình đi And if you think that I'm still holdin' on to somethin' Và nếu em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn níu kéo điều gì đó You should go and love yourself Thì em nên đi và yêu chính bản thân mình đi For all the times that you made me feel small Cho tất cả những lần em khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé I fell in love. Now I feel nothin' at all Anh đã từng yêu và giờ anh chẳng còn cảm giác gì hết And never felt so low when I was vulnerable Anh chưa bao giờ cảm thấy suy sụp khi đã bị tổn thương như thế Was I a fool to let you break down my walls? Có phải anh là một kẻ ngốc khi để cho em phá vỡ bức tường của mình? 'Cause if you like the way you look that much Bởi vì nếu em thích cái kiểu của em nhiều như thế Oh, baby, you should go and love yourself Ôi, em yêu, em nên đi và yêu chính bản thân mình đi And if you think that I'm still holdin' on to somethin' Và nếu em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn níu kéo điều gì đó You should go and love yourself Thì em nên đi và yêu chính bản thân mình đi 'Cause if you like the way you look that much Bởi vì nếu em thích cái kiểu của em nhiều như thế Oh, baby, you should go and love yourself Ôi, em yêu, em nên đi và yêu chính bản thân mình đi And if you think that I'm still holdin' on to somethin' Và nếu em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn níu kéo điều gì đó You should go and love yourself Thì em nên đi và yêu chính bản thân mình đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.