Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I will never find another lover Anh sẽ không bao giờ tìm được người yêu nào khác Sweeter than you, sweeter than you Ngọt ngào hơn em, ngọt ngào hơn em And I will never find another lover Và anh sẽ không bao giờ tìm được người yêu nào khác More precious than you, more precious than you Quý giá hơn em, quý giá hơn em Girl you are close to me you're like my mother, Em à, khi em gần bên anh em như một người mẹ, Close to me you're like my father, Khi gần bên anh em như một người cha, Close to me you're like my sister, Khi gần bên anh em như một người chị, Close to me you're like my brother, Khi gần bên anh em như một người anh You are the only one, you're my everything Em là người duy nhất, là tất cả đối với anh And for you this song I sing Và anh xin hát bài hát này dành cho em All my life, I prayed for someone like you Cả cuộc đời này, anh đã cầu nguyện cho ai đó sẽ giống em And I thank God that I, that I finally found you Anh tạ ơn Thượng Đế vì cuối cùng anh đã tìm thấy em All my life, I prayed for someone like you Cả cuộc đời này, anh đã cầu nguyện cho ai đó sẽ giống em And I hope that you feel the same way too Và anh hy vọng rằng em cũng cảm thấy giống như anh Yes I pray that you do love me too Vâng, anh cầu nguyện rằng em cũng yêu anh Said I promise to never fall in love Anh đã hứa sẽ không bao giờ yêu With a stranger Một người xa lạ You're all I'm thinking of Em là tất cả những gì anh nghĩ tới I praise the Lord above for sending me your love Anh ca ngợi Đức Chúa trời trên cao đã gửi cho anh tình yêu của em I cherish every hug Anh yêu quý mỗi cái ôm I really love you Anh thật sự rất yêu em All my life, I prayed for someone like you Cả cuộc đời này, anh đã cầu nguyện cho ai đó sẽ giống em And I thank God that I, that I finally found you Anh tạ ơn Thượng Đế vì cuối cùng anh đã tìm thấy em All my life, I prayed for someone like you Cả cuộc đời này, anh đã cầu nguyện cho ai đó sẽ giống em And I hope that you feel the same way too Và anh hy vọng rằng em cũng cảm thấy giống như anh Yes, I pray that you do love me too Vâng, anh cầu nguyện rằng em cũng yêu anh You're all that I've ever known Em là tất cả những gì anh có When you smile on my face all I see is a glow Khi em mỉm cười với anh tất cả anh thấy đó là ánh sáng rực rỡ You turn my life around Em làm cuộc sống của anh xoay chuyển You picked me up when I was down Em nâng đỡ anh mỗi khi anh gục ngã And I hope that you feel the same way too Và anh hy vọng rằng em cũng cảm thấy giống như anh Yes I pray that you do love me too Vâng, anh cầu nguyện rằng em cũng yêu anh All my life, I prayed for someone like you Cả cuộc đời này, anh đã cầu nguyện cho ai đó sẽ giống em And I thank God that I, that I finally found you Anh tạ ơn Thượng Đế vì cuối cùng anh đã tìm thấy em All my life, I prayed for someone like you Cả cuộc đời này, anh đã cầu nguyện cho ai đó sẽ giống em And I hope that you feel the same way too Và anh hy vọng rằng em cũng cảm thấy giống như anh All my life, I prayed for someone like you Cả cuộc đời này, anh đã cầu nguyện cho ai đó sẽ giống em And I thank God that I, that I finally found you Anh tạ ơn Thượng Đế vì cuối cùng anh đã tìm thấy em All my life, I prayed for someone like you Cả cuộc đời này, anh đã cầu nguyện cho ai đó sẽ giống em And I hope that you feel the same way too Và anh hy vọng rằng em cũng cảm thấy giống như anh Yes I pray that you do love me too Vâng, anh cầu nguyện rằng em cũng yêu anh I will never find another lover Anh sẽ không bao giờ tìm được người yêu nào khác Sweeter than you, sweeter than you Ngọt ngào hơn em, ngọt ngào hơn em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.