Yêu thích
Xem thêm
Back when I was a child, before life removed all the innocence Trở về hồi còn bé, trước khi cuộc đời xóa đi hết nét thơ ngây My father would lift me high and dance with my mother and me and then Cha thường nhấc bổng tôi lên và cùng mẹ con tôi nhảy múa và sau đó Spin me around 'til I fell asleep Xoay vòng tôi mãi đến khi tôi say sưa ngủ Then up the stairs he would carry me Rồi sẽ bồng tôi lên gác And I knew for sure I was loved Và tôi biết chắc chắn rằng mình đã được yêu thương. If I could get another chance, another walk, another dance with him Nếu tôi có thể có một cơ hội khác, một lần được cùng dạo bước và cùng khiêu vũ với cha I'd play a song that would never, ever end Tôi sẽ mở một bản nhạc khiêu vũ mà tiếng nhạc không bao giờ, bao giờ dứt. How I'd love, love, love Tôi mong mỏi biết bao To dance with my father again Lại được khiêu vũ cùng cha tôi When I and my mother would disagree Khi tôi và mẹ bất hòa To get my way, I would run from her to him Để được như ý mình, tôi sẽ bỏ mẹ mà chạy đến chỗ cha He'd make me laugh just to comfort me Cha sẽ khiến tôi cười rộ chỉ để an ủi tôi Then finally make me do just what my mama said Rồi cuối cùng khiến tôi vâng theo những lời mẹ dạy Later that night when I was asleep Khuya đêm đó, khi tôi đã ngủ say He left a dollar under my sheet Cha đặt tờ một đô dưới tấm trải giường Never dreamed that he would be gone from me Chưa bao giờ mơ rằng cha sẽ rời xa tôi If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him Nếu tôi có thể giành lấy cái chớp mắt cuối cùng, bước nhảy cuối cùng, và điệu khiêu vũ cuối cùng với cha I'd play a song that would never, ever end Tôi sẽ mở một bản nhạc khiêu vũ mà tiếng nhạc không bao giờ, bao giờ dứt 'Cause I'd love, love, love Vì tôi mong mỏi lắm To dance with my father again Lại được khiêu vũ cùng cha tôi Sometimes I'd listen outside her door Có đôi khi, tôi lắng nghe bên ngoài cửa phòng mẹ And I'd hear how my mother cried for him Và nghe thấy mẹ đã khóc vì cha I pray for her even more than me Nên tôi cầu nguyện cho mẹ nhiều hơn cả cho chính bản thân tôi I know I'm praying for much too much Tôi biết, tôi sẽ cầu nguyện cho thật nhiều, thật nhiều vào But could you send back the only man she loved Nhưng Chúa có thể trả lại người đàn ông duy nhất mẹ yêu không I know you don't do it usually Tôi biết Người không hay làm vậy But dear Lord she's dying Nhưng thưa Người, mẹ tôi quá khao khát To dance with my father again Lại được khiêu vũ cùng cha tôi Every night I fall asleep and this is all I ever dream Hằng đêm trong giấc ngủ, đây là tất cả điều tôi luôn mơ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Dance With My Father

Luther Vandross

Luther Vandross

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Luther Ronzoni Vandross, Jr. (April 20, 1951 – July 1, 2005) was an American singer, songwriter and record producer. Throughout his career, Vandross was an in-demand background vocalist for several different artists including Judy Collins, Chaka Khan, Bette Midler, Diana Ross, David Bowie, Janet Jackson, Barbra Streisand, Ben E. King, and Donna Summer. He later became a lead singer of the group Change, which released its gold-certified debut album, The Glow of Love, in 1980 on Warner Bros. Records. After Vandross left the group, he was signed to Epic Records as a solo artist and released his debut solo album, Never Too Much, in 1981.

Xem thêm
Bình luận