Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
If our love was a fairy tale Nếu tình yêu của chúng ta là câu chuyện thần tiên I would charge in and rescue you Thì anh sẽ chạy đến giải cứu em On a yacht baby we would sail Trên một chiếc thuyền, chúng ta sẽ nhổ neo To an island where we'd say I do Đi tới hòn đảo nơi chúng ta sẽ nói đồng ý And if we had babies they would look like you Và nếu chúng ta có con, chúng sẽ trông giống như em It'd be so beautiful if that came true Sẽ thật tuyệt diệu nếu điều đó trở thành sự thật You don't even know how very special you are Em thực sự không biết rằng em đặc biệt với anh thế nào đâu You leave me breathless Em khiến anh như nghẹt thở You're everything good in my life Em là tất cả những điều tốt đẹp nhất trong đời anh You leave me breathless Em khiến anh như ngừng thở I still can't believe that you're mine Anh vẫn không thể tin được em đã thuộc về anh You just walked out of one of my dreams Em bước ra từ trong những giấc mộng của anh So beautiful you're leaving me Thật tuyệt diệu làm sao, em khiến anh như Breathless Nghẹt thở And if our love was a story book Và nếu tình yêu của chúng ta là một cuốn truyện We would meet on the very first page Thì ngay trong những trang đầu tiên chúng ta sẽ gặp nhau The last chapter would be about Chương cuối cùng sẽ kể về How I'm thankful for the life we've made Sự biết ơn của anh về cuộc sống mà chúng ta đã tạo dựng And if we had babies they would have your eyes Và nếu chúng ta có con, chúng sẽ có đôi mắt giống như em I would fall deeper watching you give life Những điều em mang đến sẽ khiến anh yêu em nhiều hơn You don't even know how very special you are Em thực sự không biết rằng em đặc biệt với anh thế nào đâu You leave me breathless Em khiến anh như nghẹt thở You're everything good in my life Em là tất cả những điều tốt đẹp nhất trong đời anh You leave me breathless Em khiến anh như ngừng thở I still can't believe that you're mine Anh vẫn không thể tin được em đã thuộc về anh You just walked out of one of my dreams Em bước ra từ trong những giấc mộng của anh So beautiful you're leaving me Thật tuyệt diệu làm sao, em khiến anh như You must have been sent from heaven to earth to change me Có lẽ em là món quà mà thiên đường gửi xuống để thay đổi anh You're like an angel Em như một thiên thần The thing that I feel is stronger than love believe me Cảm giác của anh về điều này còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu hãy tin anh đi You're something special Em là điều gì đó thật đặc biệt I only hope that I'll one day deserve what you've given me Anh chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ xứng đáng với những gì em đã trao anh But all I can do is try Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng Every day of my life Từng ngày trong cuộc đời anh You leave me breathless Em khiến anh như ngừng thở You're everything good in my life Em là tất cả những điều tốt đẹp nhất trong đời anh You leave me breathless Em khiến anh như ngừng thở I still can't believe that you're mine Anh vẫn không thể tin được em đã thuộc về anh You just walked out of one of my dreams Em bước ra từ trong những giấc mộng của anh So beautiful you're leaving me Thật tuyệt diệu làm sao, em khiến anh như Breathless Nghẹt thở You're everything good in my life Em là tất cả những điều tốt đẹp nhất trong đời anh You leave me breathless Em khiến anh như ngừng thở I still can't believe that you're mine Anh vẫn không thể tin được em đã thuộc về anh You just walked out of one of my dreams Em bước ra từ trong những giấc mộng của anh So beautiful you're leaving me breathless Thật tuyệt diệu làm sao, em khiến anh như nghẹt thở

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.