Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
There she goes in front of me Cô ấy đi đằng trước tôi Take my life and set me free again Nắm lấy cuộc đời tôi, và cho tôi tự do lần nữa We'll make a memory out of it Chúng ta sẽ làm nên ký ức về nó Holy road is at my back Con đường linh thiêng ngay ở phía sau tôi Don't look on, take me back again Đừng nhìn như thế, hãy mang anh trở lại lần nữa We'll make a memory out of it Chúng ta sẽ làm nên ký ức về nó We finally fall apart and we break each other's hearts Cuối cùng chúng ta lại chia xa và làm nhau tổn thương If we wanna live young love we better start today Nếu chúng ta muốn sống cuộc đời tuổi trẻ và yêu thương, thì chúng ta nên bắt đầu từ hôm nay It's gotta get easier, oh easier somehow Bằng cách nào đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn Cause I'm falling, I'm falling Vì anh đang gục ngã, anh đang gục ngã Oh easier and easier somehow Ngày càng dễ dàng hơn bằng một lý do nào đó Oh I'm calling, I'm calling Anh đang vẫy gọi And it isn't over unless it is over Nó sẽ không kết thúc khi nó thực sự kết thúc I don't wanna wait for that Anh không muốn chờ đợi điều đó It's gotta get easier and easier somehow Bằng cách nào đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn But not today, not today Nhưng không phải hôm nay There she goes in front of me Cô ấy đi đằng trước tôi Take my life, set me free again Nắm lấy cuộc đời tôi, và cho tôi tự do lần nữa We'll make a memory out of it Chúng ta sẽ làm nên ký ức về nó Holy road was at my back Con đường linh thiêng ngay ở phía sau tôi Don't look on, take me back again Đừng nhìn như thế, hãy mang anh trở lại lần nữa We'll make a memory out of it Chúng ta sẽ làm nên ký ức về nó We finally fall apart and we break each other's hearts Cuối cùng chúng ta lại chia xa và làm nhau tổn thương If we wanna live young love we better start today Nếu chúng ta muốn sống cuộc đời tuổi trẻ và yêu thương, thì chúng ta nên bắt đầu từ hôm nay It's gotta get easier, oh easier somehow Bằng cách nào đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn Cause I'm falling, I'm falling Vì anh đang gục ngã, anh đang gục ngã Oh easier and easier somehow Ngày càng dễ dàng hơn bằng một lý do nào đó Oh I'm calling, I'm calling Anh đang vẫy gọi And it isn't over unless it is over Nó sẽ không kết thúc khi nó thực sự kết thúc I don't wanna wait for that Anh không muốn chờ đợi điều đó It's gotta get easier and easier Bằng cách nào đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn So come with me Vậy nên hãy đi với anh You'll come with me ey Em sẽ đi cùng anh So come with me Hãy đi với anh You'll come with me ey Em sẽ đi cùng anh Not today Nhưng không phải hôm nay It's gotta get easier and easier somehow Bằng cách nào đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn Cause I'm falling, I'm falling Vì anh đang gục ngã, anh đang gục ngã And easier and easier somehow Ngày càng dễ dàng hơn bằng một lý do nào đó Oh I'm calling and calling Anh đang vẫy gọi And it isn't over unless it is over Nó sẽ không kết thúc khi nó thực sự kết thúc I don't wanna wait for that Anh không muốn chờ đợi điều đó It's gotta get easier and easier somehow Bằng cách nào đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn Not today Không phải hôm nay

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.