Until The End

Thể loại: Nhạc Rock Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Until The End. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

QUIETDRIVE

When I am gone
Khi anh ra đi
I hope that you'll stay
Anh hy vọng em sẽ ở lại
Keep me close in memory
Giữ lấy hình bóng anh trong kỉ niệm
You can move on with your promise of new
Em có thể tiếp tục với những lời hứa hẹn mới của mình
I'll be right here waiting for you
Anh sẽ ở nơi đây chờ đợi em
Don't forget me no my love, my love
Đừng quên anh, tình yêu của anh
I won't forget you no my love, my love
Anh sẽ không quên em, tình yêu của anh
To the end of the world and back
Đến tận cùng thế giới và trở lại
Until the end of time
Đến khi thời gian ngừng trôi
No one can stop me if they tried
Không ai có thể ngăn cản được anh cho dù họ cố gắng
The darkest days, the darkest nights
Những ngày và đêm tối tăm nhất
I won't stop until the day I die
Anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh chết đi
Until the end of the world, my love
Cho đến tận cùng thế giới, tình yêu của anh
To the end
Đến tận cùng
Eternity is so beautifully cold
Sự vĩnh cửu thật lạnh lùng
I wonder if angels ever feel old
Anh tự hỏi liệu những thiên thần có bao giờ già đi
I'm lost in your eyes
Anh lạc lối trong đôi mắt em
I'm stranded at sea
Anh bị mắc cạn trong biển xanh mắt em
You know you're everything to me
Em biết em là tất cả đối với anh
Don't forget me my love no my love, my love
Đừng quên anh, tình yêu của anh
I won't forget you no my love, my love
Anh sẽ không quên em, tình yêu của anh
To the end of the world and back
Đến tận cùng thế giới và trở lại
Until the end of time
Đến khi thời gian ngừng trôi
No one can stop me if they tried
Không ai có thể ngăn cản được anh cho dù họ cố gắng
The darkest days, the darkest nights
Những ngày và đêm tối tăm nhất
I won't stop until the day I die
Anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh chết đi
Until the end of the world my love
Cho đến tận cùng thế giới, tình yêu của anh
To the end
Đến tận cùng
Don't be afraid when everything fades to gray
Đừng sợ hãi khi mọi thứ chuyển dần sang màu xám
No, don't be afraid
Không, đừng sợ hãi
I need all your love
Anh cần tất cả tình yêu của em
I need all of your pain
Anh cần tất cả nỗi đau của em
Don't forget me my love
Đừng quên anh, tình yêu của anh
(my love)
(tình yêu của anh)
I won't forget you no my love, my love
Anh sẽ không quên em, tình yêu của anh
To the end of the world, down and back
Đến tận cùng thế giới, xuống tận cùng và trở lại
Until the end of time
Đến khi thời gian ngừng trôi
No one can stop me if they tried
Không ai có thể ngăn cản được anh cho dù họ cố gắng
The darkest days, the darkest nights
Những ngày và đêm tối tăm nhất
I won't stop until the day I die
Anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh chết đi
Until the end of the world, my love
Cho đến tận cùng thế giới, tình yêu của anh
Until the end of time
Đến khi thời gian ngừng trôi
(untill the end of world)
(cho đến tận cùng thế giới)
(my love)
(tình yêu của anh)
(till the end of world)
(cho đến tận cùng thế giới)
(my love)
(tình yêu của anh)