Yêu thích
Xem thêm
When I am gone Khi anh ra đi I hope that you'll stay Anh hy vọng em sẽ ở lại Keep me close in memory Giữ lấy hình bóng anh trong kỉ niệm You can move on with your promise of new Em có thể tiếp tục với những lời hứa hẹn mới của mình I'll be right here waiting for you Anh sẽ ở nơi đây chờ đợi em Don't forget me no my love, my love Đừng quên anh, tình yêu của anh I won't forget you no my love, my love Anh sẽ không quên em, tình yêu của anh To the end of the world and back Đến tận cùng thế giới và trở lại Until the end of time Đến khi thời gian ngừng trôi No one can stop me if they tried Không ai có thể ngăn cản được anh cho dù họ cố gắng The darkest days, the darkest nights Những ngày và đêm tối tăm nhất I won't stop until the day I die Anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh chết đi Until the end of the world, my love Cho đến tận cùng thế giới, tình yêu của anh To the end Đến tận cùng Eternity is so beautifully cold Sự vĩnh cửu thật lạnh lùng I wonder if angels ever feel old Anh tự hỏi liệu những thiên thần có bao giờ già đi I'm lost in your eyes Anh lạc lối trong đôi mắt em I'm stranded at sea Anh bị mắc cạn trong biển xanh mắt em You know you're everything to me Em biết em là tất cả đối với anh Don't forget me my love no my love, my love Đừng quên anh, tình yêu của anh I won't forget you no my love, my love Anh sẽ không quên em, tình yêu của anh To the end of the world and back Đến tận cùng thế giới và trở lại Until the end of time Đến khi thời gian ngừng trôi No one can stop me if they tried Không ai có thể ngăn cản được anh cho dù họ cố gắng The darkest days, the darkest nights Những ngày và đêm tối tăm nhất I won't stop until the day I die Anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh chết đi Until the end of the world my love Cho đến tận cùng thế giới, tình yêu của anh To the end Đến tận cùng Don't be afraid when everything fades to gray Đừng sợ hãi khi mọi thứ chuyển dần sang màu xám No, don't be afraid Không, đừng sợ hãi I need all your love Anh cần tất cả tình yêu của em I need all of your pain Anh cần tất cả nỗi đau của em Don't forget me my love Đừng quên anh, tình yêu của anh (my love) (tình yêu của anh) I won't forget you no my love, my love Anh sẽ không quên em, tình yêu của anh To the end of the world, down and back Đến tận cùng thế giới, xuống tận cùng và trở lại Until the end of time Đến khi thời gian ngừng trôi No one can stop me if they tried Không ai có thể ngăn cản được anh cho dù họ cố gắng The darkest days, the darkest nights Những ngày và đêm tối tăm nhất I won't stop until the day I die Anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh chết đi Until the end of the world, my love Cho đến tận cùng thế giới, tình yêu của anh Until the end of time Đến khi thời gian ngừng trôi (untill the end of world) (cho đến tận cùng thế giới) (my love) (tình yêu của anh) (till the end of world) (cho đến tận cùng thế giới) (my love) (tình yêu của anh)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Until The End

Quietdrive

Quietdrive

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Quietdrive is an alternative rock band based in Hopkins, Minnesota that formed in 2002. Quietdrive released their debut album When All That's Left Is You on May 30, 2006 on Epic Records. In April 2008, Quietdrive parted with Epic Records and released their album titled Deliverance on October 14, 2008 with the Militia Group. In 2009 they parted with Militia Group and released their independent EP titled Close Your Eyes on their own independent record label Sneaker 2 Bombs Records. Their third full-length album, titled Quietdrive, debuted on December 14, 2010 and their full-length album, titled Up or Down, on April 24, 2012. The band's most recent release was The Ghost of What You Used to Be, which was released on December 16, 2014.

Xem thêm
Bình luận