Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
This ain't a song Đây không phải là một bài hát For the broken-hearted Dành cho những kẻ đau khổ No silent prayer Cũng chẳng phải là lời cầu nguyện thì thầm For the faith-departed Cho những người đã khuất I ain't gonna be Tôi sẽ không chỉ là Just a face in the crowd Một gương mặt trong đám dông You're gonna hear my voice Bạn sẽ nghe thấy giọng của tôi When I shout it out loud Khi tôi hét thật to It's my life Đó là cuộc sống của tôi It's now or never Ngay lúc này hoặc chẳng bao giờ nữa I ain't gonna live forever Tôi sẽ không sống mãi mãi I just want to live while I'm alive Tôi chỉ muốn sống hết mình khi tôi còn tồn tại (It's my life) (Đó là cuộc sống của tôi) My heart is like an open highway Trái tim tôi giống như con đường cao tốc rộng mở Like Frankie said I did it my way Như Frankie đã từng nói tôi làm điều đó theo cách của mình I just wanna live while I'm alive Tôi chỉ muốn sống hết mình khi tôi còn tồn tại It's my life Đó là cuộc sống của tôi This is for the ones who stood their ground Bài hát này dành cho những người không bao giờ khuất phục For Tommy and Gina who never backed down Cho Tommy và Gina, những người không bao giờ bỏ cuộc Tomorrow's getting harder make no mistake Ngày mai trở nên khó khăn hơn, cố gắng đừng phạm phải sai lầm Luck ain't even lucky Vận may thậm chí đâu dễ gặp đươc Got to make your own breaks Hãy tự tạo cơ hội cho chính mình đi It's my life Đó là cuộc sống của tôi And it's now or never Và ngay lúc này hoặc chẳng bao giờ nữa I ain't gonna live forever Tôi sẽ không sống mãi mãi I just want to live while I'm alive Tôi chỉ muốn sống hết mình khi tôi còn tồn tại (It's my life) (Đó là cuộc sống của tôi) My heart is like an open highway Trái tim tôi giống như con đường cao tốc rộng mở Like Frankie said I did it my way Như Frankie đã từng nói tôi làm điều đó theo cách của mình I just want to live while I'm alive Tôi chỉ muốn sống hết mình khi tôi còn tồn tại 'Cause it's my life Vì đó là cuộc sống của tôi Better stand tall when they're calling you out Tốt hơn là hãy đứng thẳng người lên khi người ta cần bạn gấp Don't bend, don't break, baby, don't back down Đừng khuất phục, đừng gục ngã, bạn à, đừng lùi bước It's my life Đó là cuộc sống của tôi And it's now or never Và ngay lúc này hoặc chẳng bao giờ nữa 'Cause I ain't gonna live forever Vì tôi sẽ không sống mãi mãi I just want to live while I'm alive Nên tôi chỉ muốn sống hết mình khi tôi còn tồn tại (It's my life) (Đó là cuộc sống của tôi) My heart is like an open highway Trái tim tôi giống như con đường cao tốc rộng mở Like Frankie said I did it my way Như Frankie đã từng nói tôi làm điều đó theo cách của mình I just want to live while I'm alive Tôi chỉ muốn sống hết mình khi tôi còn tồn tại It's my life Đó là cuộc sống của tôi And it's now or never Và ngay lúc này hoặc chẳng bao giờ nữa 'Cause I ain't gonna live forever Vì tôi sẽ không sống mãi mãi I just want to live while I'm alive Nên tôi chỉ muốn sống hết mình khi tôi còn tồn tại (It's my life) (Đó là cuộc sống của tôi) My heart is like an open highway Trái tim tôi giống như con đường cao tốc rộng mở Like Frankie said I did it my way Như Frankie đã từng nói tôi làm điều đó theo cách của mình I just want to live while I'm alive, Tôi chỉ muốn sống hết mình khi tôi còn tồn tại 'Cause it's my life Vì đó là cuộc sống của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.