Yêu thích
Xem thêm
I've been a-dancing in a devil's dirt Tôi đang nhảy múa trên đất của kẻ hư hỏng I'm a whole lot of trouble in a itty-bitty skirt Tôi gặp nhiều rắc rối trong một chiếc váy ngắn Well, the best kind of loving is the one that hurts Điều tốt nhất của yêu thương là có một người tổn thương You can get your kicks, but I'll get my purse Bạn có thể vui thích khi làm những điều xấu, nhưng tôi sẽ mạnh mẽ I can take you down when the damned get wild Tôi có thể hạ gục bạn khi những linh hồn bị đày đọa còn đang tiệc tùng There's a whole lot of sinning but they're greener for miles Có rất nhiều tội lỗi nhưng chúng không là gì so với tôi Three hits on the 6, there's a number that you dial Bấm số 6 ba lần, đó là số bạn sẽ gọi You can be like me but I'm a real brat child Bạn có thể giống tôi nhưng tôi là một đứa trẻ thật sự I do what the good girls don't Tôi làm những điều mà các cô gái ngoan không làm I do what the good girls should never ever, never ever do Tôi làm những điều mà các cô gái ngoan chẳng bao giờ làm Hey, hey, hey Này, này, này Since I'm gonna go to hell anyway Vì dù gì tôi cũng sẽ xuống địa ngục I'll go out with a bang, bang, bang Tôi sẽ rời khỏi với một tiếng nổ lớn Crash and burn it all away Phá tan tành và đốt cháy tất cả mọi thứ Hey, hey, hey Này, này, này Since I'm gonna go to hell anyway Vì dù gì tôi cũng sẽ xuống địa ngục I'll go out with a bang, bang, bang Tôi sẽ rời khỏi với một tiếng nổ lớn Crash and burn it all away Phá tan tành và đốt cháy tất cả mọi thứ Well, I walked in the light and I lived in the sun Tôi bước đi giữa ánh sáng và sống dưới vầng thái dương Now I die for the night cause the days are done Giờ tôi phải chết vì bóng đêm vì những ngày đã kết thúc I kissed a couple of angels but it wasn't much fun Tôi hôn những thiên thần nhưng điều đó chẳng vui tí nào Now I shake, shake, shake it with an evil tongue Giờ đây tôi thoát khỏi nó bằng tiếng nói của ma quỷ I do what the good girls don't Tôi làm những điều mà các cô gái ngoan không làm I do what the good girls should never ever, never ever do Tôi làm những điều mà các cô gái ngoan chẳng bao giờ làm Hey, hey, hey Này, này, này Since I'm gonna go to hell anyway Vì dù gì tôi cũng sẽ xuống địa ngục I'll go out with a bang, bang, bang Tôi sẽ rời khỏi với một tiếng nổ lớn Crash and burn it all away Phá tan tành và đốt cháy tất cả mọi thứ Hey, hey, hey Này, này, này Since I'm gonna go to hell anyway Vì dù gì tôi cũng sẽ xuống địa ngục I'll go out with a bang, bang, bang Tôi sẽ rời khỏi với một tiếng nổ lớn Crash and burn it all away Phá tan tành và đốt cháy tất cả mọi thứ I do what the good girls don't Tôi làm những điều mà các cô gái ngoan không làm I do what the good girls should never ever, never ever do Tôi làm những điều mà các cô gái ngoan chẳng bao giờ làm Hey, hey, hey Này, này, này Since I'm gonna go to hell anyway Vì dù gì tôi cũng sẽ xuống địa ngục I'll go out with a bang, bang, bang Tôi sẽ rời khỏi với một tiếng nổ lớn Crash and burn it all away Phá tan tành và đốt cháy tất cả mọi thứ Hey, hey, hey Này, này, này Since I'm gonna go to hell anyway Vì dù gì tôi cũng sẽ xuống địa ngục I'll go out with a bang, bang, bang Tôi sẽ rời khỏi với một tiếng nổ lớn Crash and burn it all away Phá tan tành và đốt cháy tất cả mọi thứ I do, what the good girls don't Tôi làm những điều mà các cô gái ngoan không làm I do, what the good girls should never ever, never ever do Tôi làm những điều mà các cô gái ngoan chẳng bao giờ làm

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Good Girls

Elle King

Elle King

Quan tâm

Cấp độ: Nâng cao

Giới thiệu về ca sĩ

Elle King (born Tanner Elle Schneider; July 3, 1989) is an American singer, songwriter, and actress. Her musical style encompasses country, soul, rock and blues. In 2012, King released her debut EP, The Elle King EP, on RCA and Fat Possum Records. The EP track "Playing for Keeps" is the theme song for VH1's Mob Wives Chicago series. She released her debut album, Love Stuff on February 17, 2015. The album produced the US top 10 single "Ex's & Oh's," which earned her two Grammy nominations. King has also toured with acts such as Of Monsters and Men, Train and Michael Kiwanuka. She is the daughter of comedian Rob Schneider and former model London King.

Xem thêm
Bình luận