Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
If you want it Nếu anh muốn Take it Cứ làm đi I should have said it before Đáng lẽ em nên nói điều này trước Tried to hide it Đã cố che giấu Fake it Giả tạo I can't pretend anymore Em không thể giả vờ thêm được nữa I only want to die alive Em thà ra đi trong mãn nguyện Never by the hands Không bao giờ bị nắm giữ Of a broken heart Bởi trái tim tan vỡ Don't wanna hear you lie tonight Đêm nay em chẳng muốn nghe anh giả dối nữa Now that I've become who I really am Giờ đây em mới được là chính mình This is the part when I say I don't want ya Đây là lúc em nói với anh rằng em không cần anh I'm stronger than I've been before Em đã mạnh mẽ hơn trước đây rồi This is the part when I break free Đây chính là lúc em được giải thoát 'Cause I can't resist it no more Bởi em không thể chịu đựng thêm được nữa This is the part when I say I don't want ya Đây là lúc em nói với anh rằng em không cần anh I'm stronger than I've been before Em đã mạnh mẽ hơn trước đây rồi This is the part when I break free Đây chính là lúc em được giải thoát 'Cause I can't resist it no more Bởi em không thể chịu đựng thêm được nữa You were better Anh đã từng rất tuyệt vời Deeper Sâu sắc I was under your spell Em đã bị anh mê hoặc Like a deadly fever, yeah, babe Như một cơn sốt hiểm ác, yeah, anh yêu On the highway to hell, yeah Trên xa lộ tử thần, yeah I only wanna die alive Em thà ra đi trong mãn nguyện Never by the hands Không bao giờ bị nắm giữ Of a broken heart Bởi trái tim tan vỡ Don't wanna hear you lie tonight Đêm nay em chẳng muốn nghe anh giả dối nữa Now that I've become who I really are Giờ đây em mới được là chính mình This is the part when I say I don't want ya Đây là lúc em nói với anh rằng em không cần anh I'm stronger than I've been before Em đã mạnh mẽ hơn trước đây rồi This is the part when I break free Đây chính là lúc em được giải thoát 'Cause I can't resist it no more Bởi em không thể chịu đựng thêm được nữa This is the part when I say I don't want ya Đây là lúc em nói với anh rằng em không cần anh I'm stronger than I've been before Em đã mạnh mẽ hơn trước đây rồi This is the part when I break free Đây chính là lúc em được giải thoát 'Cause I can't resist it no more Bởi em không thể chịu đựng thêm được nữa No more, baby Không thể thêm được nữa, anh yêu Thought on your body Nghĩ đến cơ thể anh I came alive Em tràn đầy sức sống It was lethal Nó là nguy hiểm chết người It was fatal Nó là tai họa chết người In my dreams it felt so right Trong giấc mơ cảm thấy thật tuyệt But I woke up everytime Nhưng mỗi lần em tỉnh dậy Oh, baby Anh à This is the part when I say I don't want ya Đây là lúc em nói với anh rằng em không cần anh I'm stronger than I've been before Em đã mạnh mẽ hơn trước đây rồi This is the part when I break free Đây chính là lúc em được giải thoát 'Cause I can't resist it no more Bởi em không thể chịu đựng thêm được nữa This is the part when I say I don't want ya Đây là lúc em nói với anh rằng em không cần anh I'm stronger than I've been before Em đã mạnh mẽ hơn trước đây rồi This is the part when I break free Đây chính là lúc em được giải thoát 'Cause I can't resist it no more Bởi em không thể chịu đựng thêm được nữa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.