Come Back To Me

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Come Back To Me. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

UTADA HIKARU

The rain falls on my windows
Mưa rơi trên ô cửa nhà em
And a coldness runs through my soul
Và cái lạnh giá lùa xuyên qua tâm hồn em
And the rain falls, oh the rain falls
Và mưa rơi, oh mưa đang rơi
I don't want to be alone
Em không muốn ở một mình đâu
I wish that I could photoshop all our bad memories
Em ước chi mình có thể dùng chương trình photoshop xử lý những ký ức buồn đau của hai ta
Because the flashbacks, oh the flashbacks
Vì những cảnh hồi tưởng ấy, ôi những cảnh xưa
Won't leave me alone
Sẽ không bao giờ bỏ em cô đơn
If you come back to me
Nếu anh quay về bên em
I'll be all that you need
Em sẽ là tất cả những gì anh cần đến
Baby, come back to me
Anh yêu, hãy quay về bên em
Let me make up for what happened in the past
Hãy để em tái hiện lại những gì đã xảy ra trong quá khứ
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
I'll be everything you need (come back)
Em sẽ là mọi thứ anh cần đến
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
Boy, you're one in a million (come back)
Này chàng trai, anh là người duy nhất trong hàng triệu người
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
I'll be everything you need (come back)
Em sẽ là mọi thứ anh cần đến
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
You're one in a million (one in a million)
Anh là người duy nhất trong hàng triệu người
Lower east side of Manhattan
Những kỷ niệm em có về Manhattan
She goes shopping for new clothes
Cô ấy đi mua sắm quần áo mới
And she buys this, and she buys that
Và cô ấy mua cái này, cô ấy mua cái kia
Just leave her alone
Bỏ cô ấy một mình
I wish that he would listen to her side of the story
Em ước gì anh ấy sẽ lắng nghe câu chuyện của cô ấy
It isn't that bad
Nó sẽ không tệ đến thế
And she's wiser for it now
Và nhờ chuyện ấy giờ thì cô ấy đã khôn ngoan hơn rồi
I admit I cheated
Em thừa nhận mình gian dối
Don't know why I did it
Chẳng hiểu sao em lại làm thế
But I do regret it
Nhưng em ân hận lắm
Nothing I can do or say can change the past
Em không thể nói hay làm gì để có thể thay đổi quá khứ
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
I'll be everything you need (come back)
Em sẽ là mọi thứ anh cần đến
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
Boy, you're one in a million (come back)
Này chàng trai, anh là người duy nhất trong hàng triệu người
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
I'll be everything you need (come back)
Em sẽ là mọi thứ anh cần đến
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
You're one in a million (one in a million)
Anh là người duy nhất trong hàng triệu người
Everything I ever did
Mọi điều em từng làm
Heaven knows I'm sorry babe
Thượng đế cũng biết em lấy làm tiếc thế nhưng
I was too dumb to see
Em còn quá trẻ để hiểu được
You were always there for me
Anh đã luôn ở đó vì em
And my curiosity got the better of me
Và bản thân em lại quá đỗi hiếu kỳ rồi
Baby take it easy on me
Anh yêu hãy bình tĩnh đã
Anything from A to Z
Mọi chuyện từ A đến Z
Call me what you wanna but
Gọi cho em bất cứ khi nào anh muốn
I open my heart to be
Em mở rộng trái tim mình
You are my priority
Em quan tâm anh trên hết
Can't you see you punished me
Anh không nhận ra anh đã trừng phạt em rồi đó sao
More than enough already
Đã quá đủ rồi đấy anh à
Baby take it easy on me
Anh yêu hãy bình tĩnh đã
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
I'll be everything you need (come back)
Em sẽ là mọi thứ anh cần đến (Quay về)
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
Boy, you're one in a million (come back)
Này chàng trai, anh là người duy nhất trong hàng triệu người
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
I'll be everything you need (come back)
Em sẽ là mọi thứ anh cần đến
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
You're one in a million (one in a million)
Anh là người duy nhất trong hàng triệu người
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
I'll be everything you need (come back)
Em sẽ là mọi thứ anh cần đến
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
Boy, you're one in a million (come back)
Này chàng trai, anh là người duy nhất trong hàng triệu người
Baby come back to me (come back)
Anh yêu, hãy quay về bên em (Quay về)
I'll be everything you need (come back)
Em sẽ là mọi thứ anh cần đến
Baby come back to me
Anh yêu, hãy quay về bên em
You're one in a million (one in a million)
Anh là người duy nhất trong hàng triệu người
La la la
La la la