Yêu thích
Xem thêm
Living in my own world Sống trong thế giới của riêng mình Didn't understand Anh đã không thể hiểu That anything can happen Rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra When you take a chance Khi em nắm bắt lấy cơ hội I never believed in Em chưa bao giờ tin vào What I couldn't see Điều mà em không thể thấy I never opened my heart Em chưa bao giờ mở rộng lòng mình To all the possibilities Với những khả năng có thể đến I know that something has changed Em biết có điều gì đó đang đổi thay Never felt this way Em chưa từng cảm thấy thế này And right here tonight Và ngay lúc này trong đêm nay This could be the start Đó có lẽ là bắt đầu Of something new Của một điều gì đó mới mẻ It feels so right Cảm giác thật tuyệt vời To be here with you Khi ở đây cùng anh And now looking in your eyes Và giây phút này nhìn vào đôi mắt anh I feel in my heart Em cảm thấy trong tim mình The start of something new Sự bắt đầu của một điều mới mẻ Now who'd of ever thought that Giờ thì có ai đã từng nghĩ rằng We'd both be here tonight? Chúng ta đều ở đây đêm nay? And the world looks so much brighter Và thế giới dường như tươi sáng hơn With you by my side Có anh bên cạnh em I know that something has changed Hai ta đều biết có điều gì đó đang đổi thay Never felt this way Chưa từng cảm thấy thế này I know it for real Em biết đây là sự thật This could be the start of something new Đó có lẽ là bắt đầu của một điều gì đó mới mẻ It feels so right to be here with you Cảm giác thật tuyệt vời khi ở đây cùng anh And now looking in your eyes Và giây phút này nhìn vào đôi mắt anh I feel in my heart Em cảm thấy trong tim mình The start of something new Sự bắt đầu của một điều mới mẻ I never knew that it could happen Anh không biết rằng điều này có thể xảy ra Till it happened to me Cho đến khi điều đó xảy đến với anh I didn't know it before Em không biết gì về điều này trước đây But now it's easy to see Nhưng giờ đây thật dễ dàng để nhận ra It's a start of something new Đó chính là sự bắt đầu của điều gì đó mới mẻ It feels so right to be here with you Cảm giác thật tuyệt vời khi ở đây cùng anh And now looking in your eyes Và giây phút này nhìn vào đôi mắt anh I feel in my heart Em cảm thấy trong tim mình That it's the start Đó chính là sự bắt đầu Of something new Của điều gì đó mới mẻ It feels so right Cảm giác thật tuyệt vời To be here with you Khi ở đây cùng anh And now looking in your eyes Và giây phút này nhìn vào đôi mắt anh I feel in my heart Em cảm thấy trong tim mình The start of something new Là sự bắt đầu của điều gì đó mới mẻ Start of something new Sự bắt đầu của điều gì đó mới mẻ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Start Of Something New

High School Musical

High School Musical

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

High School Musical is a 2006 American teen/romantic comedy musical television film and the first installment in the High School Musical trilogy. The trilogy was directed by Kenny Ortega, who is also famous for directing Hocus Pocus. Upon its release on January 20, 2006, it became the most successful film that Disney Channel Original Movie (DCOM) ever produced, with a television sequel, High School Musical 2, released in 2007 and the feature film, High School Musical 3: Senior Year, released theatrically in October 2008. It is the first and only DCOM to have a theatrical sequel. The film's soundtrack was the best-selling album in the United States for 2006.

Xem thêm
Bình luận