Yêu thích
Xem thêm
Wasn't raised religious Gia đình tôi vốn chẳng theo đạo But I wish that I was Để giờ tôi ước gì mình có đức tin Having nothing to believe in Do chẳng biết phải tin vào điều gì Has been killing my buzz Mà cuộc đời tôi chẳng còn niềm vui Yeah, I cut my hair, close the blinds Tôi cắt đi mái tóc, kéo chặt rèm cửa Play Hallelujah like two dozen times Mở đi mở lại bài thánh ca Hallelujah And yesterday, I tried to pray Hôm qua tôi còn thử nguyện cầu But I didn't know what to say Để rồi không biết mình phải nói gì cả I'm too sad to cry, too high to get up Buồn đến mức chẳng thể khóc, say đến mức chẳng thể thức dậy Don’t even try 'cause I'm scared to *** up Không dám cố gắng vì sợ lại thất bại Don't like to talk, I just lay in my bed Chẳng muốn chuyện trò, chỉ nằm mãi trên giường Don't even try to go out with my friends Thậm chí còn không muốn ra ngoài cùng bạn bè Lied to my doctor, she knew I was faking Nói dối khi khám bệnh khi bác sĩ biết rõ tôi đang giả vời Gave me some pills, but I'm too scared to take them Có thuốc đây, nhưng tôi sợ không dám uống I try and I try, but I'm too sad to cry Cố khóc cho vơi nỗi buồn, nhưng buồn này không thể làm nước mắt rơi Can't tell my mama Tôi chẳng dám tâm sự cùng mẹ It makes her worry Vì sợ bà biết rồi sẽ lo I’m not suicidal Bản thân tôi không hề muốn vứt bỏ cuộc sống Sometimes, the lines get all blurry Nhưng ranh giới ấy đôi lúc lại mờ đi Yeah, I cut my hair, close the blinds Tôi cắt đi mái tóc, kéo chặt rèm cửa Play Hallelujah like two dozen times Mở đi mở lại bài thánh ca Hallelujah And yesterday, I tried to pray Hôm qua tôi còn thử nguyện cầu But I didn't know what to say Để rồi không biết mình phải nói gì cả I'm too sad to cry, too high to get up Buồn đến mức chẳng thể khóc, say đến mức chẳng thể thức dậy Don’t even try 'cause I'm scared to *** up Không dám cố gắng vì sợ lại thất bại Don't like to talk, I just lay in my bed Chẳng muốn chuyện trò, chỉ nằm mãi trên giường Don't even try to go out with my friends Thậm chí còn không muốn ra ngoài cùng bạn bè Lied to my doctor, she knew I was faking Nói dối khi khám bệnh khi bác sĩ biết rõ tôi đang giả vời Gave me some pills, but I'm too scared to take them Có thuốc đây, nhưng tôi sợ không dám uống I try and I try, but I'm too sad to cry Cố khóc cho vơi nỗi buồn, nhưng buồn này không thể làm nước mắt rơi I'm too sad to cry Tôi đã quá buồn nên chẳng thể khóc nổi I'm too sad to cry, too high to get up Buồn đến mức chẳng thể khóc, say đến mức chẳng thể thức dậy Don’t even try 'cause I'm scared to *** up Không dám cố gắng vì sợ lại thất bại Don't like to talk, I just lay in my bed Chẳng muốn chuyện trò, chỉ nằm mãi trên giường Don't even try to go out with my friends Thậm chí còn không muốn ra ngoài cùng bạn bè Lied to my doctor, she knew I was faking Có thuốc đây, nhưng tôi sợ không dám uống Gave me some pills, but I'm too scared to take them Có thuốc đây, nhưng tôi sợ không dám uống I try and I try, but I'm too sad to cry Cố khóc cho vơi nỗi buồn, nhưng buồn này không thể làm nước mắt rơi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Too Sad To Cry

Sasha Sloan

Sasha Sloan

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Alexandra Artourovna Yatchenko, known professionally as Sasha Sloan, is an American singer and songwriter based in Los Angeles, California. 

Sloan grew up outside of Boston and taught herself to play on a piano her mother purchased when she was five. Her grandparents lived in Siberia, Russia, and she spent summers on their farm there as a child. When Sloan was nineteen, she moved to Los Angeles to pursue a career as a songwriter; she worked at a coffee shop to support herself. She made her US national TV debut on The Late Show with Stephen Colbert on February 6, 2019.

Xem thêm
Bình luận