Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Your honour please gotta believe what I say Thưa quý tòa làm ơn hãy tin những gì tôi nói What I will tell happened just the other day Những gì tôi sắp nói ra đây chỉ mới xảy ra thôi I must confess 'cause I've had about enough Tôi buộc phải thú nhận vì tôi đã chịu đựng quá đủ rồi I need your help got to make this here thing stop Tôi cần Ngài giúp để chấm dứt hẳn chuyện này Baby I swear I tell the truth Cô à, tôi thề là tôi sẽ nói sự thật About all the things you used to do Về tất cả những gì cô đã làm And if you thought you had me fooled Và nếu cô nghĩ rằng cô đã lừa được tôi I'm tellin' you now objection overruled Giờ thì tôi nói cho cô nghe này lời phản đối bị bác bỏ Here we go (Oh baby) Chúng ta bắt đầu thôi (Ôi em yêu) One for the money and the free rides Thứ nhất là vì tiền bạc và những thứ miễn phí It's two for the lie that you denied Thứ hai là những lời dối trá mà cô đã phủ nhận Three for the calls you've been making Thứ ba là những cuộc điện thoại của cô It's four for the times you've been faking Và thứ tư là khoảng thời gian mà cô đã giả tạo All rise (I'm gonna tell it to your face) Mời tất cả đứng lên (Tôi sẽ nói thẳng vào bản mặt của cô) All rise (I rest my case) Mời tất cả đứng lên (Tôi đã đúng) You're on the stand Cô đang đứng trước tòa đấy With your back against the wall Cô đã bị dồn vào bước đường cùng Nowhere to run and nobody you can call, oh no Chẳng còn nơi nào để chạy trốn đâu và chẳng có ai để cô có thể gọi cả I just can't wait Tôi không thể chờ đợi thêm nữa Now the case is open wide Giờ đây mọi chuyện đã được phơi bày You'll try to pray but the jury will decide Cô cố gắng cầu nguyện nhưng bồi thẩm đoàn mới là người quyết định Baby I swear I tell the truth Cô à, tôi thề là tôi sẽ nói sự thật About all the things you used to do Về tất cả những gì cô đã làm And if you thought you had me fooled Và nếu cô nghĩ rằng cô đã lừa được tôi I'm tellin' you now objection overruled Giờ thì tôi nói cho cô nghe này lời phản đối bị bác bỏ One for the money and the free rides Thứ nhất là vì tiền bạc và những thứ miễn phí It's two for the lie that you denied Thứ hai là những lời dối trá mà cô đã phủ nhận Three for the calls you've been making Thứ ba là những cuộc điện thoại của cô It's four for the times you've been faking Và thứ tư là khoảng thời gian mà cô đã giả tạo All rise (I'm gonna tell it to your face) Mời tất cả đứng lên (Tôi sẽ nói thẳng vào bản mặt của cô) All rise (I rest my case) Mời tất cả đứng lên (Tôi đã đúng) So step back 'cause you don't know this cat Vậy hãy dừng và suy nghĩ lại vì cô không biết bí mật này đâu I know deep down that you don't want me to react Tôi biết từ trong thâm tâm cô không muốn tôi chống lại cô như vậy đâu I lay low leaving all my options open Tôi sẽ chờ đợi trước khi lựa chọn The decision of the jury has not been spoken Quyết định của tòa vẫn chưa được công bố Step in my house you find that your stuff has gone Bước vào nhà tôi đi cô sẽ thấy đồ đạc của mình không còn nữa But in reality to whom does the stuff belong Nhưng thực tế mà nói những thứ đó thuộc về ai chứ I bring you into court to preach my order Tôi sẽ kiện cô ra tòa để biện hộ cho những vấn đề của mình And you know that you overstep the border Và để cô biết rằng cô đã đi quá giới hạn rồi One for the money and the free rides Thứ nhất là vì tiền bạc và những thứ miễn phí It's two for the lie that you denied Thứ hai là những lời dối trá mà cô đã phủ nhận Three for the calls you've been making Thứ ba là những cuộc điện thoại của cô It's four for the times you've been faking Và thứ tư là khoảng thời gian mà cô đã giả tạo All rise (I'm gonna tell it to your face) Mời tất cả đứng lên (Tôi sẽ nói thẳng vào bản mặt của cô) One for the money and the free rides Thứ nhất là vì tiền bạc và những thứ miễn phí It's two for the lie that you denied Thứ hai là những lời dối trá mà cô đã phủ nhận Three for the calls you've been making Thứ ba là những cuộc điện thoại của cô It's four for the times you've been faking Và thứ tư là khoảng thời gian mà cô đã giả tạo All rise (I'm gonna tell it to your face) Mời tất cả đứng lên (Tôi sẽ nói thẳng vào bản mặt của cô) All rise Mời tất cả đứng lên

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.