Yêu thích
Xem thêm
The day after you said goodbye Ngày hôm ấy sau khi anh nói lời chia tay All I did was lay in bed and cry Em chỉ biết nằm trong chăn và khóc cả ngày But after one month, I started to move on Nhưng sau một tháng, em phải dần bước tiếp And after two, I felt alright Và sau hai tháng, em cũng đã ổn Then three months in, you were off my mind Và rồi ba tháng trôi qua, em chẳng còn nghĩ đến anh And month four and five, I was living my life Rồi tháng thứ tư, thứ năm, em sống tiếp cuộc đời của mình I was better and didn't have to try Em sống tốt hơn mà chẳng cần cố gắng Not to think of you, 'til you reached out Không hề nghĩ đến anh, đến khi anh trở lại And said, "Remember that night?" Và nói rằng: “Em còn nhớ đêm ấy không?” We went for a drive, 2:30 in the morning Đôi ta chạy xe suốt đêm, lúc ấy là 2 giờ 30 sáng I kissed you, it was pouring Em hôn đôi môi anh, trời thì mưa nặng hạt We held each other tight before the night was over Đôi ta ôm lấy nhau thật chặt trước khi màn đêm dần tan You looked over your shoulder Rồi giờ anh ngoảnh lại nhìn Oh, I was doing fine Khi ấy em đang rất ổn You said, "Remember that night? Cho đến khi anh nói: “Em còn nhớ đêm ấy không?” Remember that night?" “Còn nhớ đêm ấy không?” Oh, I was doing fine Em đang sống rất tốt You said, "Remember that night? Cho đến khi anh hỏi: “Em còn nhớ đêm hôm ấy không?” Remember that night?" “Còn nhớ đêm ấy không?” The day after you had reached out Rồi ngày hôm đó sau khi anh trở lại I was broken for the second time around Em như vỡ vụn lần thứ hai I prayed on the third day that I would be okay Ngày thứ ba, em phải cầu nguyện mong mình sẽ ổn That I'd forget you were ever mine Cầu mong cho quên đi anh từng thuộc về em Oh, I don't think you realize Em không nghĩ anh có thể nhận ra How long I had to fight to be living my life Em đã phải chiến đấu bao lâu mới có thể sống cuộc sống của riêng mình To get better and never have to try Để có thể sống tốt hơn mà chẳng cần phải nỗ lực Not to think of you until you reached out Để có thể không nghĩ đến anh cho đến khi anh quay lại And said, "Remember that night?" Và thì thầm: “Em còn nhớ đêm ấy không?” We went for a drive, 2:30 in the morning Đôi ta chạy xe suốt đêm, lúc ấy là 2 giờ 30 sáng I kissed you, it was pouring Em hôn đôi môi anh, trời thì mưa nặng hạt We held each other tight before the night was over Đôi ta ôm lấy nhau thật chặt trước khi màn đêm dần tan You looked over your shoulder Rồi giờ anh ngoảnh lại nhìn Oh, I was doing fine Khi ấy em đang rất ổn You said, "Remember that night? Cho đến khi anh nói: “Em còn nhớ đêm ấy không?” Remember that night?" “Em còn nhớ đêm ấy không?” Oh, I was doing fine Em đang sống rất tốt You said, "Remember that night? Cho đến khi anh hỏi: “Em còn nhớ đêm hôm ấy không?” Remember that night?" “Em còn nhớ đêm ấy không?” We went for a drive, 2:30 in the morning Đôi ta chạy xe suốt đêm, lúc ấy là 2 giờ 30 sáng I kissed you, it was pouring Em hôn đôi môi anh, trời thì mưa nặng hạt We held each other tight before the night was over Đôi ta ôm lấy nhau thật chặt trước khi màn đêm dần tan You looked over your shoulder Rồi giờ anh ngoảnh lại nhìn Oh, I was doing fine Khi ấy em đang rất ổn You said, "Remember that night? Cho đến khi anh nói: “Em còn nhớ đêm ấy không?” Remember that night?" “Em còn nhớ đêm ấy không?” Oh, I was doing fine Em đang sống rất tốt You said, "Remember that night? Cho đến khi anh hỏi: “Em còn nhớ đêm hôm ấy không?” Remember that night?" “Em còn nhớ đêm ấy không?”

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Remember That Night?

Sara Kays

Sara Kays

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Sara Kays was born on February 18, 1999 (age 22) in United States. She is a celebrity video star web.

Social media star and singer who is best known for her sarakaysmusic TikTok account, where she posts videos of herself singing and playing ukelele. She has over 850,000 fans on the platform. She released the song "Chosen Last" in 2020.

Xem thêm
Bình luận