Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Nothing's impossible, nothing's unreachable Không gì là không thể, không có gì là anh không thể với tới When I am weary, you make me stronger Khi anh kiệt sức, em khiến anh mạnh mẽ hơn This love is beautiful, so unforgettable Tình yêu này thật đẹp, thật không thể nào quên I feel no winter cold, when we're together Anh không cảm thấy mùa đông nào lạnh giá khi ta cùng nhau When we're together Khi chúng ta bên nhau Will you stand by me? Em sẽ bên cạnh anh chứ? Hold on and never let me go Ôm anh thật chặt và không bao giờ để anh ra đi Will you stand by me? Em sẽ bên cạnh anh chứ? With you I know I belong Bên em anh biết nơi anh thuộc về When the story gets told Khi câu chuyện được kể lại When day turns into night, I look into your eyes Khi ngày biến thành đêm tối, anh nhìn vào đôi mắt em I see my future now, all the world and its wonder Anh nhìn thấy tương lai của mình, cả thế giới và những kì quan This love won't fade away, and through the hardest days Tình yêu này sẽ không thể phai nhòa, và sẽ vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất I'll never question us, you are the reason Anh sẽ không bao giờ hỏi chúng ta, em chính là lý do My only reason Lý do duy nhất của anh Will you stand by me? Em sẽ bên cạnh anh chứ? Hold on and never let me go Ôm anh thật chặt và không bao giờ để anh ra đi Will you stand by me? Em sẽ bên cạnh anh chứ? With you I know I belong Bên em anh biết rằng anh sẽ đi cùng em When the story gets told Khi câu chuyện được kể lại I am blessed to find what I need Anh may mắn được tìm những gì anh cần In a world loosing hope you're my only believe Trong một thế giới không còn hi vọng em là niềm tin duy nhất nơi anh You make things right, every time after time Em làm mọi điều trở nên tuyệt vời hết lần này đến lần khác Will you stand by me? Em sẽ bên cạnh anh chứ? Hold on and never let me go Ôm anh thật chặt và không bao giờ để anh ra đi Will you stand by me? Em sẽ bên cạnh anh chứ? Will I be a part of you're life, Anh có thể là một phần của cuộc đời em không When the story gets told Khi câu chuyện được kể lại

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.