Yêu thích
Xem thêm
I'm a new soul Tôi là một tâm hồn mới I came to this strange world Bước vào thế giới lạ lẫm này Hoping I could learn a bit bout how to give and take Hy vọng tôi có thể học đôi chút về cách cho và nhận But since I came here Nhưng từ khi đến đây Felt the joy and the fear Cảm nhận cả niềm vui và nỗi sợ hãi Finding myself making every possible mistake Nhận ra bản thân mình vẫn mắc lỗi như thường La-la-la-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la-la-la... I'm a young soul in this very strange world Tôi là một tâm hồn non nớt trong thế giới vô cùng lạ lẫm này Hoping I could learn a bit bout what is true and fake Hy vọng tôi có thể học đôi chút về điều thật và giả But why all this hate? Nhưng sao lại thấy chán ghét như vậy? Try to communicate Cố gắng để chia sẻ Finding trust and love is not always easy to make Nhận ra lòng tin và tình yêu không thể tạo dựng dễ dàng La-la-la-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la-la-la... This is a happy end Đây là một kết thúc tốt đẹp Cause' you don't understand Bởi bạn không thể hiểu được Everything you have done Mọi thứ mình đã làm Why's everything so wrong Tại sao mọi thứ lại sai nhiều như vậy This is a happy end Đây là một kết thúc có hậu Come and give me your hand Hãy đến và nắm lấy tay tôi I'll take you far away Tôi sẽ đưa bạn đi thật xa I'm a new soul Tôi là một tâm hồn mới I came to this strange world Bước vào thế giới lạ lẫm này Hoping I could learn a bit bout how to give and take Hy vọng tôi có thể học đôi chút về cách cho và nhận But since I came here Nhưng từ khi đến đây Felt the joy and the fear Cảm nhận cả niềm vui và nỗi sợ hãi Finding myself making every possible mistake Nhận ra bản thân mình vẫn mắc lỗi như thường La-la-la-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la-la-la...

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

New Soul

Yael Naim

Yael Naim

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Yael Naïm (Hebrew: יעל נעים‎‎, born 6 February 1978 in Paris, France), is an Israeli-French singer-songwriter. She rose to fame in 2008 in the US after her hit single "New Soul" was used by Apple in an advertising campaign for its MacBook Air. The song peaked at No. 7 on the Billboard Hot 100.

Xem thêm
Bình luận