Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I figured it out Anh đã hiểu ra I figured it out from black and white Anh đã hiểu rất rõ Seconds and hours Từng giây từng giờ Maybe they had to take some time Có lẽ họ đã mất một khoảng thời gian I know how it goes Anh biết mọi chuyện trôi qua như thế nào I know how it goes from wrong and right Anh biết mọi chuyện trôi qua từ những chuyện đúng sai như thế nào. Silence and sound Những lúc yên lặng và ồn ào thế nào Did they ever hold each other tight like us Phải chăng họ đã từng ôm nhau thật chặt như chúng ta. Did they ever fight like us Phải chăng họ cũng từng cãi vã như chúng ta. You and I Em và anh We don't wanna be like them Chúng ta không muốn giống như họ We can make it till the end Chúng ta có thể có được tình yêu cho tới cuối cùng Nothing can come between you and I Chẳng gì có thể xen vào giữa em và anh Not even the Gods above can separate the two of us Thậm chí ngay cả Chúa cũng chẳng thể ngăn cách hai ta No nothing can come between you and I Không, không gì có thể xen vào giữa em và anh Oh, you and I Em và anh I figured it out Anh đã hiểu ra Saw the mistakes of up and down Anh nhận ra lỗi lầm từ những thăng trầm Meet in the middle Xen vào giữa hai ta There's always room for common ground Chúng ta vẫn còn có cơ hội để hòa hợp với nhau I see what it's like Anh thấy họ giống như I see what it's like for day and night Anh thấy họ giống như ngày và đêm Never together Chẳng bao giờ được ở bên nhau Cause they see things in a different light like us Vì họ nhìn nhận mọi việc không giống nhau như đôi ta vậy They never tried like us Họ chưa bao giờ cố gắng như chúng ta You and I Em và anh We don't wanna be like them Chúng ta không muốn giống như họ We can make it till the end Chúng ta có thể có được tình yêu cho tới cuối cùng Nothing can come between you and I Chẳng gì có thể xen vào giữa em và anh Not even the Gods above can separate the two of us Thậm chí ngay cả Chúa cũng chẳng thể ngăn cách hai ta 'Cause you and I Vì em và anh We don't wanna be like them Chúng ta không muốn giống như họ We can make it till the end Chúng ta có thể có được tình yêu cho tới cuối cùng Nothing can come between you and I Chẳng gì có thể xen vào giữa em và anh Not even the Gods above can separate the two of us Thậm chí ngay cả Chúa cũng chẳng thể ngăn cách hai ta No nothing can come between you and I Không, không gì có thể xen vào giữa em và anh Oh, you and I Em và anh You and I Em và anh We can make it if we try Chúng ta có thể có được tình yêu nếu hai ta cùng cố gắng You and I, you and I Em và anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.