Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Simona, you're getting older Simona, em không còn trẻ nữa Your journey's been etched on your skin Những cuộc hành trình đã hằn dấu trên làn da của em Simona, wish I had known that Simona, anh ước gì biết được What seemed so strong has been and gone Điều gì dường như mãnh liệt đã đến rồi đi I would call you up every Saturday night Anh sẽ gọi điện cho em vào mỗi tối thứ bảy And we both stayed out 'til the morning light Và chúng mình cùng vui chơi thâu đêm cho đến khi bình minh ló rạng And we sang, "Here we go again" Và chúng ta hát vang "Chúng mình lại sánh bước bên nhau" And though time goes by, I will always be Và dẫu cho thời gian có trôi đi, anh sẽ luôn In a club with you in 1973 Ở cùng với em trong câu lạc bộ vào năm 1973 Singing "Here we go again" Hát vang lên "Chúng mình lại sánh bước bên nhau" Simona, wish I was sober Simona, anh ước gì mình có thể tỉnh táo So I could see clearly now; The rain has gone Để giờ đây anh có thấy thấu rõ mọi điều; Mọi sóng gió đã qua Simona, I guess it's over Simona, anh nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi My memory plays our tune, the same old songs Kí ức anh cứ vang lên giai điệu của đôi mình, bài ca ngày xưa I would call you up every Saturday night Anh sẽ gọi điện cho em vào mỗi tối thứ bảy And we both stayed out 'til the morning light Và chúng mình cùng vui chơi thâu đêm cho đến khi bình minh ló rạng And we sang, "Here we go again" Và chúng ta hát vang "Chúng mình lại sánh bước bên nhau" And though time goes by, I will always be Và dẫu cho thời gian có trôi đi, anh sẽ luôn In a club with you in 1973 Ở cùng với em trong câu lạc bộ vào năm 1973 Singing, "Here we go again" Hát vang lên "Chúng mình lại sánh bước bên nhau" I would call you up every Saturday night Anh sẽ gọi điện cho em vào mỗi tối thứ bảy And we both stayed out 'til the morning light Và chúng mình cùng vui chơi thâu đêm cho đến khi bình minh ló rạng And we sang, "Here we go again" Và chúng ta hát vang "Chúng mình lại sánh bước bên nhau" And though time goes by, I will always be Và dẫu cho thời gian có trôi đi, anh sẽ luôn In a club with you in 1973 Ở cùng với em trong câu lạc bộ vào năm 1973 Singing, "Here we go again" Hát vang lên "Chúng mình lại sánh bước bên nhau" I would call you up every Saturday night Anh sẽ gọi điện cho em vào mỗi tối thứ bảy And we both stayed out 'til the morning light Và chúng mình cùng vui chơi thâu đêm cho đến khi bình minh ló rạng And we sang, "Here we go again" Và chúng ta hát vang "Chúng mình lại sánh bước bên nhau" And though time goes by, I will always be Và dẫu cho thời gian có trôi đi, anh sẽ luôn In a club with you in 1973 Ở cùng với em trong câu lạc bộ vào năm 1973 Singing, "Here we go again" Hát vang lên "Chúng mình lại sánh bước bên nhau" And though time goes by, I will always be Và dẫu cho thời gian có trôi đi, anh sẽ luôn In a club with you in 1973 Ở cùng với em trong câu lạc bộ vào năm 1973

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.