Yêu thích
Xem thêm
It's a small town Đây là một thị trấn bé nhỏ Word gets around Nơi những câu chuyện theo gió bay khắp nơi And travels in circles Xung quanh đây Through hoops, over hurdles Qua khắp hang cùng ngõ hẹp Everyone's careless Con người nơi đây quá đỗi hồn nhiên They talk about our mess Họ bàn tán về những sai lầm của chúng ta They don't care how it hurts me Họ không quan tâm điều đó tổn thương em như thế nào Must think it was easy Vì với họ đó chỉ là chuyện phiếm qua ngày They say you have a new love Họ nói anh có tình yêu mới I'm happy for you, love Tận đáy lòng, em mừng cho anh I just don't wanna meet her Em chỉ không muốn gặp cô ấy Are you gonna keep her? Anh sẽ giữ cô ấy bên cạnh chứ Cause I don't wanna see you with her Bởi em không muốn thấy anh bên cô ấy I don't wanna see her face Em không muốn thấy khuôn mặt xa lạ ấy Resting in your embrace E ấp trong vòng tay anh Her feet standing in my place Sánh bước bên anh nơi đáng ra thuộc về em I don't wanna see you moved on Em không muốn thấy anh tiếp tục hạnh phúc I don't think I'm that strong Nỗi đau này những tưởng em có thể chống chọi It hasn't been that long Bởi chỉ mới đây thôi Since I was the one in your arms Khi em còn là người anh muốn chở che I don't like being sober Em không muốn tỏ ra mình ổn That's when it hits me it's over Dù cho anh đã khiến em tổn thương với kết cục này Although it was my choice Dù chính em cũng tự buông tay I can't shake your calm voice Nhưng mãi chẳng thể phớt lờ giọng nói anh vang vọng trong tâm trí em Saying you found one Anh nói rằng đã tìm được một người That makes you feel as strong Khiến anh trở nên mạnh mẽ And helps you through hard times Dìu anh qua mọi khó khăn Cause that job was once mine Mặc cho những điều đó em đã từng làm They say you have a new love Họ nói anh có tình yêu mới I'm happy for you, love Tận đáy lòng, em mừng cho anh I just don't wanna meet her Em chỉ không muốn gặp cô ấy Are you gonna keep her? Anh sẽ giữ cô ấy bên cạnh chứ Cause I don't wanna see you with her Bởi em không muốn thấy anh bên cô ấy I don't wanna see her face Em không muốn thấy khuôn mặt xa lạ ấy Resting in your embrace E ấp trong vòng tay anh Her feet standing in my place Sánh bước bên anh nơi đáng ra thuộc về em I don't wanna see you moved on Em không muốn thấy anh tiếp tục hạnh phúc I don't think I'm that strong Nỗi đau này những tưởng em có thể chống chọi It hasn't been that long Bởi chỉ mới đây thôi Since I was the one in your arms Khi em còn là người anh muốn chở che I don't wanna see you with her Em không muốn thấy anh bên cô ấy I don't wanna see you with her Em không muốn thấy anh bên cô ấy Cause I don't wanna see you with her Bởi em không muốn thấy anh bên cô ấy I don't wanna see her face Em không muốn thấy khuôn mặt xa lạ ấy Resting in your embrace E ấp trong vòng tay anh Her feet standing in my place Sánh bước bên anh nơi đáng ra thuộc về em I don't wanna see you moved on Em không muốn thấy anh tiếp tục hạnh phúc I don't think I'm that strong Nỗi đau này những tưởng em có thể chống chọi It hasn't been that long Bởi chỉ mới đây thôi Since I was the one in your arms Khi em còn là người anh muốn chở che Cause I don't wanna see you with her Bởi em không muốn thấy anh bên cô ấy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.