Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
There are times when you make me laugh Có những lúc em khiến anh bật cười There are moments when you drive me mad Nhưng cũng có lúc em khiến anh phát điên lên There are seconds when I see the light Có những phút giây anh thấy được tia sáng Though many times you make me cry Dù nhiều lần em khiến anh phải khóc There's something you don't understand Có những điều em không hiểu I want to be your man Anh muốn là người yêu của em Nothing to lose; Your love to win Anh chẳng có gì để mất; Anh muốn tình yêu của em Hoping so bad that you'll let me in Anh hi vọng thật nhiều rằng em sẽ mở lối con tim cho anh I'm at your feet waiting for you Anh xin quỳ gối đợi chờ em I've got time and nothing to lose Anh có thời gian và anh chẳng có gì để mất There are times when I believe in you Có những lần khi anh tin tưởng nơi em These moments when I feel close to you Những khoảnh khắc này anh cảm thấy như thật gần bên em There are times I think that I am yours Có những lúc anh còn nghĩ rằng anh thuộc về em đó Though many times I feel unsure Dù nhiều lần anh cảm thấy không chắc chắn There's something you don't understand Có những điều em không hiểu I want to be your man Anh muốn là người yêu của em Nothing to lose; Your love to win Anh chẳng có gì để mất; Anh muốn tình yêu của em Hoping so bad that you'll let me in Anh hi vọng thật nhiều rằng em sẽ mở lối con tim cho anh I'm at your feet waiting for you Anh xin quỳ gối đợi chờ em I've got time and nothing to lose Anh có thời gian và anh chẳng có gì để mất I'll always be around you Anh sẽ luôn ở bên em Keep an eye on you Luôn dõi theo em Cos my patience is strong Vì anh rất kiên nhẫn đó And I won't let you run, you are the only one Và anh sẽ không để em chạy mất đâu, em là người con gái duy nhất của anh Nothing to lose; Your love to win Anh chẳng có gì để mất; Anh muốn tình yêu của em Hoping so bad that you'll let me in Anh hi vọng thật nhiều rằng em sẽ mở lối con tim cho anh I'm at your feet waiting for you Anh xin quỳ gối đợi chờ em I've got time and nothing to lose Anh có thời gian và anh chẳng có gì để mất Oh yeah Oh yeah I've got time and nothing to lose Anh có thời gian và anh chẳng có gì để mất

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.