Nothing To Lose

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Nothing To Lose. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

There are times when you make me laugh
Có những lúc em khiến anh bật cười
There are moments when you drive me mad
Nhưng cũng có lúc em khiến anh phát điên lên
There are seconds when I see the light
Có những phút giây anh thấy được tia sáng
Though many times you make me cry
Dù nhiều lần em khiến anh phải khóc
There's something you don't understand
Có những điều em không hiểu
I want to be your man
Anh muốn là người yêu của em
Nothing to lose; Your love to win
Anh chẳng có gì để mất; Anh muốn tình yêu của em
Hoping so bad that you'll let me in
Anh hi vọng thật nhiều rằng em sẽ mở lối con tim cho anh
I'm at your feet waiting for you
Anh xin quỳ gối đợi chờ em
I've got time and nothing to lose
Anh có thời gian và anh chẳng có gì để mất
There are times when I believe in you
Có những lần khi anh tin tưởng nơi em
These moments when I feel close to you
Những khoảnh khắc này anh cảm thấy như thật gần bên em
There are times I think that I am yours
Có những lúc anh còn nghĩ rằng anh thuộc về em đó
Though many times I feel unsure
Dù nhiều lần anh cảm thấy không chắc chắn
There's something you don't understand
Có những điều em không hiểu
I want to be your man
Anh muốn là người yêu của em
Nothing to lose; Your love to win
Anh chẳng có gì để mất; Anh muốn tình yêu của em
Hoping so bad that you'll let me in
Anh hi vọng thật nhiều rằng em sẽ mở lối con tim cho anh
I'm at your feet waiting for you
Anh xin quỳ gối đợi chờ em
I've got time and nothing to lose
Anh có thời gian và anh chẳng có gì để mất
I'll always be around you
Anh sẽ luôn ở bên em
Keep an eye on you
Luôn dõi theo em
Cos my patience is strong
Vì anh rất kiên nhẫn đó
And I won't let you run, you are the only one
Và anh sẽ không để em chạy mất đâu, em là người con gái duy nhất của anh
Nothing to lose; Your love to win
Anh chẳng có gì để mất; Anh muốn tình yêu của em
Hoping so bad that you'll let me in
Anh hi vọng thật nhiều rằng em sẽ mở lối con tim cho anh
I'm at your feet waiting for you
Anh xin quỳ gối đợi chờ em
I've got time and nothing to lose
Anh có thời gian và anh chẳng có gì để mất
Oh yeah
Oh yeah
I've got time and nothing to lose
Anh có thời gian và anh chẳng có gì để mất