Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I guess the time was right for us to say Anh chắc rằng đã đến lúc chúng ta cần nói We'd take our time and live our lives together day by day Ngày lại ngày ta đã sống bên nhau We'll make a wish and send it on a prayer Gửi điều ước cho buổi lễ nguyện cầu We know our dreams will all come true Và ta biết tất cả giấc mơ thành sự thật With love that we can share Với tình yêu mà ta có thể sẻ chia With you I never wonder - will you be there for me? Bên em chưa khi nào anh tự nhủ - liệu em có ở đó cùng anh With you I never wonder - you're the right one for me? Bên em anh chưa khi nào tự nhủ - em có phải là thật sự của anh I finally found the love of a lifetime Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời A love to last my whole life through Một tình yêu lấp đầy cuộc đời anh I finally found the love of a lifetime Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime Mãi mãi trong tim anh, anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời With every kiss, our love is like brand-new Nụ hôn làm nồng cháy tình yêu của chúng ta And every star up in the sky was made for me and you Và những ngôi sao kia cũng chỉ dành cho anh và em Still we both know that the road is long Dù cho cuộc đời còn dài lắm We know that we will be together Nhưng chúng ta sẽ mãi bên nhau Because our love is strong Bởi tình yêu của chúng ta rất đậm sâu I finally found the love of a lifetime Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời A love to last my whole life through Một tình yêu lấp đầy cuộc đời anh I finally found the love of a lifetime Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime Mãi mãi trong tim anh, anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời Ooh, I finally found the love of a lifetime Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời A love to last my whole life through, ooh Một tình yêu lấp đầy cuộc đời anh I finally found the love of a lifetime Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời Forever in my heart Mãi mãi trong tim anh I finally found the love of a lifetime Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời Love of a lifetime (I finally found the love of a lifetime Một tình yêu của cuộc đời anh I finally found the love (I finally found the love of a lifetime) Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời Ooh, forever in my heart I finally found the love of a lifetime, ooh Mãi mãi trong tim anh, anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.