Love Of A Lifetime

Thể loại: Nhạc Rock Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Love Of A Lifetime. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

FIREHOUSE

I guess the time was right for us to say
Anh chắc rằng đã đến lúc chúng ta cần nói
We'd take our time and live our lives together day by day
Ngày lại ngày ta đã sống bên nhau
We'll make a wish and send it on a prayer
Gửi điều ước cho buổi lễ nguyện cầu
We know our dreams will all come true
Và ta biết tất cả giấc mơ thành sự thật
With love that we can share
Với tình yêu mà ta có thể sẻ chia
With you I never wonder - will you be there for me?
Bên em chưa khi nào anh tự nhủ - liệu em có ở đó cùng anh
With you I never wonder - you're the right one for me?
Bên em anh chưa khi nào tự nhủ - em có phải là thật sự của anh
I finally found the love of a lifetime
Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời
A love to last my whole life through
Một tình yêu lấp đầy cuộc đời anh
I finally found the love of a lifetime
Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời
Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime
Mãi mãi trong tim anh, anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời
With every kiss, our love is like brand-new
Nụ hôn làm nồng cháy tình yêu của chúng ta
And every star up in the sky was made for me and you
Và những ngôi sao kia cũng chỉ dành cho anh và em
Still we both know that the road is long
Dù cho cuộc đời còn dài lắm
We know that we will be together
Nhưng chúng ta sẽ mãi bên nhau
Because our love is strong
Bởi tình yêu của chúng ta rất đậm sâu
I finally found the love of a lifetime
Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời
A love to last my whole life through
Một tình yêu lấp đầy cuộc đời anh
I finally found the love of a lifetime
Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời
Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime
Mãi mãi trong tim anh, anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời
Ooh, I finally found the love of a lifetime
Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời
A love to last my whole life through, ooh
Một tình yêu lấp đầy cuộc đời anh
I finally found the love of a lifetime
Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời
Forever in my heart
Mãi mãi trong tim anh
I finally found the love of a lifetime
Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời
Love of a lifetime (I finally found the love of a lifetime
Một tình yêu của cuộc đời anh
I finally found the love (I finally found the love of a lifetime)
Anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời
Ooh, forever in my heart I finally found the love of a lifetime, ooh
Mãi mãi trong tim anh, anh cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời